Potrivit art. 101 din actul normativ mentionat, salariatul cu fractiune de norma este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga comparabil .

Aceasta inseamna ca un astfel de contract nu poate avea o durata de 40 de ore saptamanal (sau mai mare), ci o durata inferioara acestui numar de ore (39 de ore, sau mai putine), nefiind prevazuta o limita minima – cum era prevazuta in reglementarea anterioara (se considera insa, ca aceasta limita este de o ora pe luna, ora fiind unitatea de masura in raporturile contractuale de munca).

Contractul individual de munca cu timp partial poate fi incheiat doar in forma scrisa, pe o perioada nedeterminata, sau pe o perioada determinata (art. 1011 din Codul muncii ). Forma scrisa a contractului nu este prevazuta insa ca o conditie de validitate, ci doar de proba a actului incheiat intre parti. Lipsa formei scrise duce la concluzia incheierii contractului de munca cu norma intreaga. Aceasta prezumtie nu este absoluta, angajatorul putand dovedi, in absenta contractului incheiat in forma scrisa, ca acel contract individual de munca a fost incheiat cu timp partial, si de asemenea, si repartizarea programului de munca pe saptamana sau pe luna .

In spiritul Directivei Europene nr. 97/81 , Legiuitorul dispune ca salariatul comparabil este salariatul cu norma intreaga din aceeasi unitate, care are acelasi tip de contract individual de munca, presteaza aceeasi activitate sau una similara cu cea a salariatului angajat cu contract individual de munca cu timp partial, avandu-se in vedere si alte considerente, cum ar fi vechimea in munca si calificarea sau aptitudinile profesionale. In situatia in care nu exista un salariat comparabil in aceeasi unitate, se au in vedere dispozitiile din contractul colectiv de munca aplicabil in speta. In cazul in care nu exista un contract colectiv de munca aplicabil, se au in vedere dispozitiile legislatiei in vigoare sau contractul colectiv de munca la nivel national.

Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde elementele prevazute la art. 17 alin. (2) din Codul muncii:
a) identitatea partilor;
b) locul de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa munceasca in diverse locuri;
c) sediul sau, dupa caz, domiciliul angajatorului;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii ocupatiilor din Romania sau altor acte normative si atributiile postului ;
e) riscurile specifice postului;
f) data de la care contractul urmeaza sa isi produca efectele;
g) in cazul unui contract de munca pe durata determinata sau al unui contract de munca temporara, durata acestora;
h) durata concediului de odihna la care salariatul are dreptul;
i) conditiile de acordare a preavizului de catre partile contractante si durata acestuia;
j) salariul de baza, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum si periodicitatea platii salariului la care salariatul are dreptul;
k) durata normala a muncii, exprimata in ore/zi si ore/saptamana;
l) indicarea contractului colectiv de munca ce reglementeaza conditiile de munca ale salariatului;
m) durata perioadei de proba.
Pe langa aceste cerinte, contractul individual de munca cu timp partial cuprinde si urmatoarele elemente prevazute la art. 102, alin. 1:
a) durata muncii, si repartizarea programului de lucru;
b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora, sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente, ori inlaturarii consecintelor acestora.
Daca aceste mentiuni lipsesc, contractul de munca se considera incheiat pentru norma intreaga (art. 102, alin. 2).
Salariatul incadrat cu contract de munca cu timp partial se bucura de toate drepturile salariatilor cu norma intreaga, in conditiile prevazute de lege si de contractele colective de munca aplicabile. Egalitatea intre salariatul incadrat cu norma intreaga si cel incadrat cu contract de munca pe timp partial nu este insa absoluta, diferentierile aparand datorita duratei timpului de lucru ale celor doi angajati. Astfel, drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru (art. 103 alin. 2). Salariatul angajat cu contract individual de munca cu timp partial va beneficia insa de un stagiu de cotizare la sistemul public de pensii si alte drepturi sociale integral, in acelasi mod ca salariatul angajat cu norma intreaga.

Art. 104 dispune la alin. 1 ca angajatorul, in masura in care este posibil, sa ia in considerare cererile salariatilor de a se transfera fie de la un loc de munca cu norma intreaga la unul cu fractiune de norma, fie de la un loc de munca cu fractiune de norma la un loc de munca cu norma intreaga, sau de a-si mari programul de lucru, in cazul in care apare aceasta oportunitate. De asemenea, angajatorul este obligat sa informeze la timp cu privire la aparitia unor locuri de munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la norma intreaga la fractiune de norma si invers. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului (alin. 2). O copie a anuntului prevazut la alin. (2) se transmite de indata sindicatului sau reprezentantilor salariatilor (alin. 21) . Angajatorul este obligat ca, in masura in care este posibil, sa asigure accesul la locuri de munca cu fractiune de norma la toate nivelurile (alin. 3).
In concluzie, contractul individual de munca cu timp partial prezinta o serie de avantaje pentru angajat, dintre care mentionam: acordarea drepturilor salariale proportional cu timpul de munca efectiv lucrat, incheierea unui numar nelimitat de contracte de munca, posibilitatea angajarii si dupa varsta pensionarii, imbinarea activitatii salariale cu studiile sau formarea profesionala, acordarea de concediu de odihna in functie de timpul de munca, beneficierea integrala de un stagiu de cotizare la sistemul public de pensii si alte drepturi sociale. De asemenea, si pentru angajator incheierea unui astfel de contract aduce o serie de avantaje, cum ar fi: prelungirea programului de munca (activitatea putandu-se desfasura practic non-stop), cresterea productivitatii, si combaterea absenteismului de la locul de munca.