Programul ANL se desfasoara prin intermediul administratiei publice locale, care gestioneaza cererile candidatilor.

Primul set de criterii al acestu program se numeste „criterii de acces in locuita”. Astfel, candidatul:

1.Trebuie sa fie major, in varsta de pana la 35 de ani la data repartizarii locuintei. Cererea de locuinta se efectueaza numai individual si in nume propriu, fiind necesara o copie autentificata dupa actul de nastere si/sau dupa actul de identitate.

2. Candidatul si membrii familiei acestuia (sot/sotie, copii si/sau alte persoane aflate in intretinere ), nu pot detine si nu trebuie sa fi detinut o alta locuinta in proprietate si/sau sa nu fie beneficiarul unei alte locuinte pentru tineri, destinata inchirierii, in localitatea in care a solicitat locuinta. Sunt necesare ca acte doveditoare: declaratii autentificate, ale titularului cererii si, dupa caz, ale sotiei/sotului si ale celorlalti membri majori din familia acestuia.

Restrictia nu are in vedere locuinte instrainate in urma unei actiuni de partaj sau locuinte trecute in proprietatea statului in mod abuziv si care nu au fost retrocedate in natura.

3. Candidatul trebuie sa isi desfasoare activitatea in aceiasi localitate unde sunt locuintele. Aceasta se va dovedi prin: adeverinta de la locul de munca insotita de o copie dupa cartea de munca completata la zi.

Odata indeplinite aceste criterii, cererea candidatului va fi notata dupa un sistem de puncte. Bineinteles, candidatul cu cele mai multe puncte are mai multe sanse.

Situatia locativa actuala este notata in felul urmator:

Candidatul chirias in spatiu din fond locativ privat primeste 10 puncte, cel tolerat in spatiu primeste sapte.
Daca titularul cererii locuieste intr-un spatiu mai mare de 15 mp si pana la 18mp inclusiv primeste 5 puncte.
O suprafata mai mare de 12 mp sau pana la 15 mp inclusiv valoreaza 7 puncte.
Daca suprafata se inscrie intre 8mp si 12 mp inclusiv atunci candidatul primeste 9 puncte
Suprafata mai mica de opt mp valoreaza 10 puncte

Starea civila a candidatului se calculeaza astfel:

Candidatii casatoriti primesc 10 puncte, cei necasatoriti primesc 8. Daca titularul cererii are un copil, primeste 2 puncte, prim urmare la numarul de copii se va adauga intotdeauna un punct. Alte persoane, indiferent de numarul lor, primesc 2 puncte.

Daca titularul cererii sau un alt membru este bolnav, avand nevoie, potrivit legii, de o camera in plus sau un insotitor, se acorda 2 puncte.

De asemenea sunt acordate puncte pentru vechimea cererii solicitantului.

Astfel, daca cererea are vechime de un an, i-se acorda 1 punct,
intre 1 si 2 ani se primesc 3 puncte,
intre 2 si 3, se primesc 6 puncte,
intre 3 si patru ani se acorda 9 puncte,
iar pentru fiecare an ce depaseste 4 se acorda inca 4 puncte.

Nivelul de studii sau pregatire profesionala se recompenseaza in felul urmator:

Daca titularul cererii nu are studii superioare sau pregatire profesionaloa, i se acorda 5 puncte.
Pentru scoala generala, fara pregatire profesionala se acorda 8 puncte.
Pentru studii medii se acorda 10 puncte.
Studiile medii, completate de pregatire profesionala de specialitate sau studii superioare de scurta durata aduc candidatului 13 puncte.
Iar candidatii cu studii superioare primesc 15 puncte.

Situatiile locative sau sociale deosebite sunt luate in considerare in felul urmator:

Cei care provin din case de ocrotire sociala si care au implinit 18 ani primesc 15 puncte.
Tinerii care au adoptat sau adopta copii primesc 10 puncte
Tinerii evacuati din case nationalizate primesc 5 puncte.


Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplica numai solicitantilor de locuinta care au indeplinit in totalitate criteriile „de acces in locuinta”.

In cazul inregistrarii unor punctaje egale, solicitantii vor fi departajati functie de situatia locativa constatata la data efectiva a repartizarii locuintelor, avand prioritate, numai in acest caz, solicitantii a caror situatie locativa este sau poate deveni, in mod iminent, grava. Daca nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face functie de vechimea cererii solicitantului, luand in consideratie data efectiva a inregistrarii cererii avand prioritate, solicitantul a carui cerere are vechime mai mare. In cazul cand departajarea nu se poate efectua nici in baza acestor criterii, au prioritate solicitantii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protectie sociala.