Ordonanta nr. 9/2008 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01.02.2008.  

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acorda functionarilor publici in anul 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 66 din 29 ianuarie 2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 6, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) Functionarii publici care ocupa, in conditiile legii, o functie publica de conducere beneficiaza de salariul de baza prevazut pentru functia publica de executie detinuta anterior, la care se adauga indemnizatia de conducere. In situatia in care salariul de baza prevazut pentru functia publica de executie detinuta anterior este mai mic decat salariul de baza al functiei publice de executie aferente functiei publice de conducere vacante, prevazuta in statul de functii, functionarul public va beneficia de acesta. De aceasta prevedere beneficiaza si functionarii publici numiti in functii publice de conducere anterior anului 2008, drepturile salariale urmand a fi acordate de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante." 

2. La articolul 33, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:
"(4) La calculul vechimii prevazute la alin. (2) se ia in calcul si vechimea in treapta de salarizare, respectiv gradul de salarizare, astfel cum au fost prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 192/2002 privind reglementarea drepturilor de natura salariala ale functionarilor publici, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2003, cu modificarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2004 privind unele masuri in domeniul functiei publice, aprobata prin Legea nr. 9/2005, respectiv de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 76/2005, cu modificarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pentru anul 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006, precum si de prezenta ordonanta." 

3. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Functionarii publici ale caror raporturi de serviciu au fost suspendate in conditiile legii si care isi reiau activitatea incepand cu luna ianuarie 2008 vor beneficia de salariile de baza prevazute de prezenta ordonanta, dupa parcurgerea procedurii de reincadrare aplicate functionarilor publici in anul 2005, cu avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici." 

4. La articolul 43, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
"(2) Persoanele care au ocupat functia publica de prefect sau de subprefect in temeiul art. 45 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 417/2006, pot fi mentinute in aceste functii pana la ocuparea acestora, in cursul anului 2008, prin concurs. In acest caz se va initia cu celeritate procedura de organizare a concursului, in conditiile legii." 

5. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 45. - In anul 2008, promovarea functionarilor publici in grad profesional se face, in conditiile legii, in limita functiilor publice rezervate promovarii prin planul de ocupare a functiilor publice, pe baza normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, care se aproba prin hotarare a Guvernului." 

6. La articolul 46, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
"Art. 46. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba transformarea posturilor vacante pana la data de 1 septembrie 2008, in limita numarului maxim de posturi prevazut in anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 si la Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile." 

Art. II. - Anexele nr. 1-6 la Ordonanta Guvernului nr. 6/2007, aprobata cu modificari prin Legea nr. 232/2007, se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1-6*) la prezenta ordonanta.
___________
*) Anexele nr. 1-6 sunt reproduse in facsimil.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul internelor si reformei administrative,
Cristian David
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Paul Pacuraru
p. Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,
Eugen Coifan
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan VosganianBucuresti, 30 ianuarie 2008.
Nr. 9. 

________________

Nota AvocatNet.ro:

- Anexele vi le prezentam ca fisier atast.