Versiunea actualizata include modificarile aduse de:
   - Rectificarea publicata in MOF nr. 391 din 05.05.2006
   - O.G. nr. 35/2006
   - O.U.G. nr. 104/2006
   - Rectificarea publicata in M.Of. nr. 823 din 06.10.2006
   - O.U.G. nr. 88/2006
   - O.U.G. nr. 72/2006
   - Legea nr. 34/2007
   - O.U.G. nr. 20/2007
   - Legea nr. 264/2007 publicata in MOF nr. 503 din 27.07.2007
   - O.U.G. nr. 90/2007 publicata in MOF nr. 659 din 26.09.2007
   - O.U.G. nr. 93/2008 publicata in MOF nr. 484 din 30.06.2008
   - Legea nr. 157/2008 publicata in MOF nr. 557 din 23.07.2008


   - Potrivit art. I pct. 7 din O.U.G. nr. 93/2008, in tot cuprinsul legii expresia "inspectie sanitara de stat" se inlocuieste cu sintagma "control in sanatatea publica". 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 


TITLUL I 
Sanatatea publica 


CAPITOLUL I 
Dispozitii generale
 


   
Art. 1.
- Obiectul prezentului titlu il constituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social major. 
   
Art. 2. - (1) Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii in vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
   (2) Scopul asistentei de sanatate publica il constituie promovarea sanatatii, prevenirea imbolnavirilor si imbunatatirea calitatii vietii. 

_________________

Nota Avocatnet.ro: 


- Textul integral al Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii vi-l prezentam ca fisier atasat.