Versiunea actualizata include modificarile aduse de :
- O.U.G. nr. 66/2008 publicata in MOF nr. 409 din 30/05/2008
- O.U.G. nr. 97/2008 publicata in MOF nr. 630 din 29/08/2008.
 
  TITLUL I
  Alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezentul titlu stabileste cadrul juridic general pentru organizarea si desfasurarea alegerii Camerei Deputatilor si a Senatului.
   Art. 2. - In sensul prezentului titlu, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
   1. afis electoral - apel, declaratie, fotografie si alt material sub forma tiparita, utilizat in campania electorala de competitorii electorali in scop de informare si propaganda electorala;
   2. alegator - orice cetatean al Romaniei cu drept de vot si care a implinit varsta de 18 ani pana in ziua alegerilor inclusiv;
   3. Abrogat;
   4. alegeri parlamentare - alegeri pentru desemnarea membrilor Camerei Deputatilor si Senatului ale Parlamentului Romaniei;
   5. alegeri generale - orice tip de alegeri care au loc intr-o singura zi, pe intreg teritoriul tarii;
   6. alegeri anticipate - alegeri organizate in cazul dizolvarii Parlamentului;
   61. partide politice parlamentare - partide politice si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale ce au grup parlamentar propriu in ambele Camere ale Parlamentului;
   7. alianta electorala - asociere la nivel national intre partide politice si/sau aliante politice si/sau organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, in scopul participarii la alegerile pentru Camera Deputatilor si Senat, inregistrata la Biroul Electoral Central;
   8. alianta politica - asociere intre partide politice pe baza unui protocol de asociere inregistrat la Tribunalul Bucuresti, potrivit Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu completarile ulterioare;
   9. circumscriptie electorala - unitate administrativ-teritoriala - judet sau municipiul Bucuresti - ori circumscriptia electorala pentru romanii cu domiciliul sau resedinta in afara tarii, in care se organizeaza alegeri si la nivelul careia se atribuie mandate, in functie de rezultatele alegerilor;
   10. colegiu uninominal - subunitate a unei circumscriptii electorale, in care este atribuit un singur mandat;
   11. birou electoral - organism care se constituie pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor la nivel national, la nivel de circumscriptie electorala si la nivel de sectie de votare;
   12. oficiu electoral - organism electoral constituit la nivelul sectoarelor municipiului Bucuresti, fara a avea atributia de a constata rezultatele alegerilor la acel nivel, insa avand rolul de a contribui la buna organizare si desfasurare a alegerilor din Circumscriptia Electorala Bucuresti, inclusiv prin totalizarea rezultatului alegerilor la nivel de sector;
   13. campanie electorala - perioada in care competitorii electorali desfasoara activitati de propaganda cu scopul de a-i determina pe alegatori sa isi exprime voturile in favoarea lor;
   14. candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator, in conditiile in care candidatura sa este declarata definitiva de catre organismul electoral corespunzator, potrivit prezentului titlu;
   15. candidat independent - persoana care participa la alegeri pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator si care se autopropune pentru aceasta, fiind sustinuta de un anumit numar de alegatori, in conditiile in care candidatura sa este declarata definitiva de catre organismul electoral corespunzator, potrivit prezentului titlu;
   16. competitori electorali - partidele politice, aliantele politice, aliantele electorale si organizatiile legal constituite ale cetatenilor apartinand unei minoritati nationale reprezentate in Consiliul Minoritatilor Nationale, care inainteaza propuneri de candidatura, precum si candidatii independenti;
   17. contestatie - cale de atac prin care orice parte interesata - cetateni, candidati, competitori electorali - solicita birourilor electorale abilitate sau instantelor judecatoresti competente respectarea prevederilor mentionate ca atare in prezentul titlu;
   18. desemnarea candidatilor - procedura de adoptare de catre partide politice, aliante politice, aliante electorale si organizatii ale cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi;
   19. domiciliu - adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta principala si care este inscrisa in actul de identitate;
   20. resedinta - adresa la care persoana fizica declara ca are locuinta secundara, alta decat cea de domiciliu si care este mentionata in actul de identitate;
   21. lista electorala - lista ce cuprinde toti alegatorii care isi exercita dreptul de vot in cadrul unei sectii de votare;
   22. lista de sustinatori - lista cuprinzand unele date personale si semnaturile alegatorilor care sustin o anumita propunere de candidatura pentru inscrierea acesteia in alegeri;
   23. observator intern - reprezentant al unei organizatii neguvernamentale legal constituite, care are ca obiect principal de activitate apararea democratiei si a drepturilor omului, acreditat pentru a observa procesul electoral de catre autoritatea competenta, potrivit prezentului titlu. Respectivul reprezentant nu poate fi membru al unui partid politic;
   24. observator international - reprezentant al unei organizatii sau institutii straine acreditat pentru a observa procesul electoral de catre Autoritatea Electorala Permanenta;
   25. perioada electorala - intervalul de timp care incepe la data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si se incheie odata cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezultatului scrutinului. Perioada electorala cuprinde intervalul de timp dintre data aducerii la cunostinta publica a zilei alegerilor si data inceperii campaniei electorale, campania electorala, desfasurarea efectiva a votarii, numararea si centralizarea voturilor, stabilirea rezultatului votarii, atribuirea mandatelor si publicarea rezultatului alegerilor in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
   26. propunere de candidatura - act de inscriere in competitia electorala a persoanei care doreste sa concureze in alegeri pentru castigarea unui mandat, in conditiile in care este propusa si sustinuta de un competitor electoral sau se autopropune si este sustinuta de un anumit numar de alegatori, in conformitate cu prevederile prezentului titlu;
   27. prag electoral - procentajul minim din voturile valabil exprimate separat pentru Camera Deputatilor si Senat sau numarul minim de colegii uninominale in care se situeaza pe primul loc in ordinea numarului de voturi valabil exprimate, pentru un partid politic, o alianta politica sau electorala, necesar pentru a intra in procesul de distribuire a mandatelor;
   28. ineligibilitate - situatie, prevazuta in Constitutia Romaniei, republicata, in care o persoana nu poate fi deputat sau senator;
   29. minoritate nationala - acea etnie care este reprezentata in Consiliul Minoritatilor Nationale;
   30. frauda electorala - orice actiune ilegala care are loc inaintea, in timpul sau dupa incheierea votarii ori in timpul numararii voturilor si incheierii proceselor-verbale si care are ca rezultat denaturarea vointei alegatorilor si crearea de avantaje concretizate prin mandate in plus pentru un competitor electoral;
   31. registrul electoral - o baza de date centralizata in care sunt inscrisi toti cetatenii romani, inclusiv cei cu domiciliul sau resedinta in strainatate, care au implinit varsta de 18 ani, cu drept de vot;
   32. act de identitate - cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate; in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul simplu cu mentiunea privind stabilirea domiciliului in strainatate, in cazul cetatenilor cu resedinta in strainatate, pasaportul simplu sau, in cazul statelor membre ale Uniunii Europene, si cartea de identitate, insotite de orice alt document emis de autoritatile straine care dovedeste resedinta in strainatate; in cazul membrilor reprezentantelor diplomatice, pasaportul diplomatic sau de serviciu; in cazul elevilor din scolile militare, carnetul de serviciu militar;
   33. intampinare - cale de atac prin care orice parte interesata - cetateni, candidati, competitori electorali - solicita unei autoritati publice sau unui birou electoral care a emis actul atacat respectarea prevederilor prezentului titlu;
   34. alegeri partiale - alegeri organizate in cazul anularii alegerilor intr-o circumscriptie electorala, precum si in cazul in care un mandat de deputat sau de senator a devenit vacant.
______________________
Nota Avocatnet.ro:

-Textul integral al legii nr. 35/2008 , varianta actualizata, vi-l prezentam ca fisier atasat.