Prin Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant au fost stabilite cresterile salariale ce se acorda in anul 2008 personalului din invatamant. Cadrele didactice din invatamantul preuniversitar si universitar de stat urmau sa beneficieze, in perioada octombrie-decembrie 2008, de o crestere salariala de 9%.
Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, care a stabilit urmatoarele cresteri salariale:
- 55% profesorii universitari;
 -37% personalul didactic din invatamantul universitar (conferentiari, lectori, preparatori etc.) si din invatamantul preuniversitar.
Avand in vedere faptul ca efortul financiar al maririi salariilor cadrelor didactice nu putea fi sustinut, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008 a fost amanata aplicarea Legii nr. 221/2008 pentru luna aprilie a anului 2009.
Constienti de necesitatea cresterilor salariale pentru personalul din invatamant si din dorinta de a atrage in sistem personal calificat si valoros, pentru anul 2009, pornind de la solicitarile sindicatelor din invatamant si de la pozitia adoptata de Senatul Romaniei in cadrul sedintei de plen din data de 10 noiembrie 2008, in sensul mentinerii respectivelor cresteri salariale, si luand in considerare, totodata, faptul ca aplicarea cresterilor salariale prevazute de Legea nr. 221/2008 ar conduce la discrepante foarte mari intre diferitele categorii de cadre didactice, se impune adoptarea unor cresteri diferentiate pentru cadrele didactice, astfel incat personalul din invatamant cu salarii mici sa beneficieze de cresteri semnificativ mai importante decat cele ale personalului cu salarii mari.
Tinand seama de faptul ca neadoptarea acestor masuri ar avea consecinte negative directe, in sensul amplificarii nemultumirilor reale, pe fondul acutizarii discrepantelor existente intre categoriile de cadre didactice, si avand in vedere presiunea sociala care se exercita in prezent pe acest subiect,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, se impune adoptarea de masuri imediate pentru reglementarea acestei situatii.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Titlul ordonantei se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA
privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008
si in anul 2009 personalului din invatamant"

2. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - (1) In cursul anului 2008 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2004 privind unele masuri in domeniul invatamantului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2005, cu modificarile ulterioare, se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) pentru functia de profesor universitar prevazuta in anexa nr. 1.1, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 230,247 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 244,061 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 266,026 lei;
b) coeficientii de multiplicare prevazuti pentru functiile didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele cu studii de nivel liceal fara pregatire de specialitate si pentru functiile didactice auxiliare se majoreaza cu 10% incepand cu data de 1 ianuarie 2008, fata de nivelul din 31 decembrie 2007;
c) pentru functiile didactice prevazute in anexele nr. 1.2, 2 si 3, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 este urmatoarea:
- 1 ianuarie-31 martie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 259,593 lei;
- 1 aprilie-30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 275,168 lei;
- 1 octombrie-31 decembrie 2008, valoarea coeficientului de multiplicare 1,000: 299,933 lei.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului sunt prevazute in anexele nr. 4 si 5."
3. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu urmatorul cuprins:
"Art. 11. - (1) In cursul anului 2009 salariile de baza ale personalului didactic din invatamant, stabilite potrivit anexelor nr. 1.1, 1.2, 2 si 3, se majoreaza dupa cum urmeaza:
a) pentru perioada 1 ianuarie-28 februarie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1a, 1.2a, 2a si 3a;
b) pentru perioada 1 martie-31 august 2009 se va acorda o treime din cresterea salariilor de baza obtinute prin aplicarea coeficientilor de multiplicare si a valorilor coeficientului de multiplicare 1,000 prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b;
c) pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie 2009, coeficientii de multiplicare si valorile coeficientului de multiplicare 1,000 sunt prevazuti pentru toate functiile didactice si didactice auxiliare in anexele nr. 1.1b, 1.2b, 2b si 3b.
(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de conducere specifice, precum si indemnizatiile pentru indeplinirea unor activitati specifice invatamantului pentru anul 2009 sunt cele prevazute in anexele nr. 4 si 5."
4. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Sporul de stabilitate prevazut la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, respectiv in anexele nr. 1.1a, 1.2a si 2a si in anexele nr. 1.1b, 1.2b si 2b, este cuprins in coeficientii de multiplicare prevazuti la transele de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic de predare incadrat pe functii didactice cu transe de vechime recunoscuta de peste 10 ani in invatamant, care nu indeplineste conditia prevazuta la art. 50 alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate pana la implinirea vechimii neintrerupte in invatamant de peste 10 ani, salariile de baza se vor stabili pe baza coeficientilor de multiplicare micsorati prin impartire la 1,15. Daca prin impartirea la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o transa de vechime recunoscuta in invatamant de peste 10 ani nu i se poate asigura salariul de baza avut, acesta va fi mentinut cu acelasi salariu de baza in noua transa pana cand i se poate asigura o crestere a salariului de baza."
5. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, stabilit in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru personalul didactic de predare incadrat pe functiile prevazute in anexele nr. 1.1, 1.2 si 2, respectiv in anexele nr. 1.1a, 1.2a si 2a si in anexele nr. 1.1b, 1.2b si 2b, este cuprins in coeficientii de multiplicare, corespunzator tuturor transelor de vechime recunoscute in invatamant.
(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficientii de multiplicare prevazuti in anexele nr. 3, 3a si 3b cuprind sporul pentru suprasolicitare neuropsihica, corespunzator fiecarui grad/fiecarei trepte profesionale, in conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru functiile didactice auxiliare se aplica in continuare prevederile art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare."
6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - (1) In coeficientii de multiplicare de nivel minim din anexele nr. 1.1 si 1.2, respectiv din anexele nr. 1.1a, 1.2a si din anexele nr. 1.1b si 1.2b, prevazuti la ultimele doua transe de vechime recunoscuta de 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/20 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In coeficientii de multiplicare cuprinsi in anexele nr. 2, 2a si in anexele nr. 1.1b si 1.2b, prevazuti la ultimele 3 transe de vechime recunoscuta de 30-35 ani, 35-40 ani si peste 40 ani in invatamant, sunt cuprinse si cresterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzator transei anterioare de vechime, prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."
7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - La institutiile publice si unitatile bugetare la care cheltuielile de personal se asigura din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral din venituri proprii, constituite potrivit legii, cresterile salariale stabilite potrivit prevederilor art. 1 si 11 se pot acorda in limita sumelor stabilite si la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor necesare pentru acoperirea cresterilor, cu avizul ordonatorului principal de credite bugetare."
8. Articolul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 7. - (1) Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din invatamant, salarizat intre limitele corespunzatoare functiei, si acordarea salariilor de baza conform evaluarii se vor realiza pana la finele lunii mai 2008, respectiv pana la finele lunii mai 2009.
(2) Promovarea personalului din invatamant incadrat pe functia de debutant, precum si a personalului didactic auxiliar care a absolvit studii de nivel superior in domeniul in care isi desfasoara activitatea, in conditiile existentei unor lucrari de complexitate care sa necesite studii superioare, se face prin transformarea postului pe care acesta este incadrat intr-un post de nivel superior. Absolventii studiilor superioare de lunga durata, a studiilor superioare cu licenta sistem Bologna si a studiilor superioare de scurta durata, care la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite erau incadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradul profesional corespunzator studiilor absolvite, la care se asigura o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut in conformitate cu necesitatea activitatilor desfasurate in institutie.
(3) Promovarea personalului din invatamant si stabilirea salariului de baza in urma evaluarii performantelor profesionale individuale se vor face la gradul profesional/treapta profesionala imediat superioara, cu incadrarea in nivelul alocatiilor bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008, respectiv pe anul 2009."
9. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*), 3*), 4*) si 5*), anexele nr. 1.1a*), 1.2a*), 2a*), 3a*), precum si anexele 1.1b*), 1.2b*), 2b*) si 3b*) fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."
10. Anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 si 5 se modifica si se inlocuiesc cu anexele nr. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 si 5 la prezenta ordonanta de urgenta.
11. Dupa anexa nr. 5 se introduc opt noi anexe, care au cuprinsul prevazut in anexele nr. 1.1a, 1.1b, 1.2a, 1.2b, 2a, 2b, 3a si 3b la prezenta ordonanta de urgenta.
___________
*) Anexele nr. 1.1, 1.1a, 1.1b, 1.2, 1.2a, 1.2b, 2, 2a, 2b, 3, 3a, 3b 4 si 5 sunt reproduse in facsimil.

Art. II. - Prevederile art. 4, 8 si ale anexelor nr. 4 si 5 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 221/2008, cu modificarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta se aplica in continuare pe intreg parcursul anului 2009.
Art. III. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga articolul 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 136/2008 privind stabilirea unor masuri pentru salarizarea personalului din invatamant in anul 2008, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008.

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU


Contrasemneaza:
---------------
Ministrul educatiei, cercetarii si tineretului,
Anton Anton
Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse,
Mariana Campeanu
Ministrul economiei si finantelor,
Varujan VosganianBucuresti, 10 noiembrie 2008.
Nr. 151.


______
Nota Avocatnet.ro:
-Anexele 1-5 ale OUG nr. 151/2008 va sunt prezentate ca fisier atasat.