Domeniul de aplicare

Roma II se aplica obligatiilor necontractuale in materie civila si comerciala, in situatii care implica un conflict de legi, cu execeptia aspectelor prevazute la art. 1 alin. 2 de insusi prezentul izvor de drept comunitar excluse in mod expres din domeniu de la aplicare. 


Norma generala si exceptii de la norma generala

Regulamentul instituie o norma generala potrivit cu care „cu exceptia dispozitiilor contrare din cadrul prezentului regulament, legea aplicabila obligatiilor necontractuale care decurg dintr-o fapta ilicita este legea tarii in care s-a produs prejudiciul, indiferent in ce tara are loc faptul cauzator de prejudicii si indiferent de tara sau tarile in care se manifesta efectele indirecte ale respectivului fapt”. 

Cu toate acestea, in ipoteza in care persoana a carei raspundere este invocata si persoana care a suferit prejudiciul isi au resedinta obisnuita in aceeasi tara in momentul producerii prejudiciului, se aplica legea respectivei tari. 

In situatia in care reiese clar, din toate circumstantele referitoare la caz, ca fapta ilicita are in mod vadit mai multa legatura cu o alta tara decat cea mentionata la paragraful 1 sau la paragraful 2, se aplica legea acelei alte tari. In sensul Regulamentului CE) nr. 864/2007, o legatura vadit mai stransa cu o alta tara se poate intemeia, in special, pe o relatie pre-existenta intre parti, ca de pilda un contract, care este in stransa legatura cu respectiva fapta ilicita. 

Notiunea de prejudiciu, potrivit art. 2 alin. 1 din Regulament desemneaza orice consecinta a unei fapte ilicite, a imbogatirii fara justa cauza, a negotiorum gestio (gestiunea de afaceri) sau a culpa in contrahendo. 


Libertatea de alegere

In conformitate cu prevederile art. 14 din Regulament, este de retinut faptul ca se confera prerogativa partilor de a alege, de comun acord, legea care sa reglementeze obligatiile necontractuale nascute intre ele. Conventiile se pot incheia printr-un acord incheiat ulterior producerii faptului cauzator de prejudicii, ori in cazul in care toate partile implicate desfasoara o activitate comerciala, alegerea poate avea loc, printr-un acord liber negociat anterior producerii faptului cauzator de prejudicii. 


Concurenta neloiala si actele care ingradesc libera concurenta 

Legea aplicabila obligatiilor necontractuale decurgand dintr-un act de concurenta neloiala este legea tarii in care sunt sau pot fi afectate relatiile concurentiale sau interesele colective ale consumatorilor. 

In cazul in care un act de concurenta neloiala afecteaza exclusiv interesele unui anumit concurent, se aplica norma generala.
Legea aplicabila obligatiilor necontractuale care decurg din restrangerea concurentei este legea tarii in care piata este sau poate fi afectata. 

Libertatea de alegere a partilor in privinta legi aplicabile in materia concurentei este restransa, partile nu pot deroga de la legea aplicabila in conformitate cu cele mai sus expuse.


Incalcarea drepturilor de proprietate intelectuala

Potrivit. art. 7 din Regulament, legea aplicabila obligatiilor necontractuale care decurg din incalcarea unui drept de proprietate intelectuala este legea tarii pentru care se solicita protectie. 

In cazul obligatiilor necontractuale care decurg din incalcarea unui drept de proprietate intelectuala unitar la nivel comunitar, legea aplicabila este legea tarii in care s-a produs incalcarea, in orice materie care nu este reglementata de instrumentul comunitar relevant. 

De asemenea si in acest caz, nu se poate deroga de la legea aplicabila in conformitate cu prezentul articol printr-un acord incheiat in temeiul libertatii de alegere. 


Culpa in contrahendo

Legea aplicabila obligatiilor necontractuale care decurg din intelegerile la care se ajunge inainte de semnarea unui contract, indiferent daca respectivul contract a fost efectiv semnat sau nu, este legea aplicabila contractului in cauza sau legea care ar fi fost aplicabila contractului daca acesta ar fi fost incheiat. 

In situatia in care, legea aplicabila nu poate fi stabilita conform paragrafului anterior, atunci legea aplicabila va fi guvernata de principiul normei generale.

__________

Nota Avocatnet.ro:

- Regulamentul nr. 864/2007 vi-l prezentam integral, ca fisier atasat.