Situatia prezentata de user

Exista mai multi mostenitori pe un titlul de proprietate, printre care si statul roman, fiecare dintre ei stiind care este cota sa din tiltlu.

Titlul de proprietate respectiv cuprinde 5 terenuri in suprafata totala de aproximativ 22.500 mp, iar intreg titlul este inscris in cartea funciara. De asemenea, pretul de evaluare al titlului este 10 euro/mp.

Mostenitorii doresc, in acest moment, iesirea din indiviziune.

Intrebarile userului

Acestia sunt interesati de urmatoarele aspecte:

1. care ar fi cheltuielile (taxele de timbru, taxa de inscriere in cartea funciara, cheltuieli cu alte taxe, etc.) din momentul introducerii actiuni in instanta pana in momentul inscrierii in cartea funciara?;
2. daca in acest caz taxa de timbru se calculeaza la pretul din evaluare sau la o suma propusa de acestia;
3. daca exista o alta posibilitate de a iesi din indiviziune.

Raspunsurile si explicatiile date de userii forumului

Unul din utilizatorii forumului prezinta eventualele costuri, aducand in vedere faptul ca iesirea din indiviziune este supusa taxei fixe de 19 lei, indiferent de valoarea terenului .Timbrul judiciar se calculeaza la valoarea terenului, dar este de cel mult 10 lei.

Ulterior, daca partile nu incheie o tranzactie, se efectueaza expertiza topografica care poate ajunge, in opinia sa, la cel mult la 1.000 lei. Acestor costuri li se adauga si onorariul avocatului care se ocupa de toate aceste demersuri in instanta .

O alta persoana ofera raspuns la aceste intrebari, mentionand ca taxa de timbru pentru actiunea de partaj este de 19 lei. Aceasta mentioneaza ca, in cazul in care partile contesta bunurile de impartit, valoarea acestora sau drepturile ori marimea drepturilor coproprietarilor, taxa judiciara de timbru se datoreaza de reclamant la valoarea contestata.

De asemenea, utilizatorul aduce in vedere ca taxele pentru intabularea in Cartea Funciara urmeaza a se calcula la momentul efectuarii acestei operatiuni, pentru ca actiunea de partaj este de durata.

Trebuie sa avut in vedere faptul ca, in cauza aceasta, se impune si efectuarea unei expertize al carei cost este stabilit de expert in functie de complexitatea lucrarii.

Un alt user al forumului ofera urmatoarea solutie:

“1. La introducerea actiunii, se indica valoarea aproximativa a bunurilor pentru care se solicita iesirea din indiviziune pe cale judecatoreasca.Ulterior, se va efectua o expertiza (sau expertize) de evaluare a acestor bunuri,care va (vor) stabili valoarea reala a bunurilor. In prima faza se poate timbra la valoarea estimata pentru bunurile revendicate. Apoi, sub sanctiunea anularii actiunii ca netimbrata, se poate completa cu valoarea timbrajului cu diferenta dintre suma achitata la introducerea actiunii, cu titlul de taxa de timbru si suma reala stabilita de expertiza (expertize).

2. Valoarea taxelor de timbru este stabilita de Legea nr.146/1997, cu modifiicarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a. pana la valoarea de 39,00 lei se timbreaza cu2 lei
b. intre 39,01lei si 388 lei se timbreaza cu 2 lei+1o% din ce depoaseste 39,00 lei
c. " 388,o1 lei si 3879,00 lei " " 37 lei+8% "388,00 lei
d. " 33879,01lei si19395,80 lei " " 316 lei+6% din ce depaseste 3879 lei
e. " 19395,01 lei si 38790,00 lei " "1274 lei+4% din ce depaseste 19395 lei
f. "38790,01 lei si 193948 lei " "2023 lei+2% " " 38790 lei
g." 38790,01 lei si 193948 lei " "5126 lei+1% " " 193948 lei.”

Un alt user revine pentru a prezenta mai multe aspecte privind expertiza tehnica. Aceasta va consta in lotizarea terenului, stabilind variante de impartire conform cotelor de proprietate detinute de coindivizari, iar in cazul in care terenul nu poate fi lotizat fix conform cotelor, se vor stabili sulte ce trebuie achitate de coindivizarul care va lua mai mult catre cel care va lua mai putin.

Oricum, reclamantul sau partea care a propus aceasta proba, trebuie sa propuna obiectivele expertizei ce urmeaza a se efectua, respectiv ce trebuie sa faca expertul. Aceste obiective se pun in discutia tuturor partilor, iar instanta le va admite numai daca sunt utile solutionarii cauzei. Expertul este obligat a instiinta partile litigante cu privire la data si ora efectuarii masuratorilor terenurilor in litigiu, iar dupa efectuarea lucrarii, expertul va depune raportul de expertiza tehnica si se va comunica un exemplar fiecarei parti care poate formula obiectiuni cu privire la acesta.

Obiectiile se pun in discutia partilor, iar instanta le va admite daca sunt pertinente, dispunand fie completarea raportului de expertiza, fie refacerea acestuia in conformitate cu obiectivele admise de instanta. Partile pot fi de acord cu modul de impartire propus de expert sau nu, caz in care vor formula obiectiuni ce vor fi admise sau nu de instanta. In final, instanta va alege varianta de partaj din variantele propuse de expert, functie de probatoriul administrat. Daca una din parti nu este multumita de hotararea pronuntata, poate apela la caile de atac.

Acesta incheie spunand ca, in baza hotararii irevocabile, userul se va putea intabula cu dreptul de proprietate fara alte costuri in afara taxei de 60 de lei pentru fiecare imobil care se va intabula pe fiecare proprietar.


Asteptam si opinia ta pe Forumul Avocatnet.ro.