Proiectul de lege stabileste ca pensionarii pentru limita de varsta, precum si cei ai institutiilor din sistemul justitiei, apararii, ordinii publice si sigurantei nationale vor putea cumula pensia cu veniturile obtinute dintr-o functie remunerata de la bugetul de stat numai in masura in care cuantumul pensiei nu depaseste nivelul salariului mediu brut aferent anului pentru care se face plata.

In cazul in care cuantumul pensiei depaseste acest nivel, persoanele care au calitatea de pensionar pot opta pentru suspendarea platii pensiei, pana la incetarea incadrarii.

„Toti pensionarii care au o pensie sub 1693 lei vor putea cumula pensia cu salariul la stat. Cei care au pensie mai mare de 1693 lei vor trebui sa opteze intre pensie si salariu”, a explicat primul-ministru Boc.

Seful Executivului a precizat ca proiectul de lege va fi transmis spre dezbatere si adoptare Parlamentului, in procedura de urgenta, dupa ce va fi avizat de Consiliul Economic si Social si de Consiliul Superior al Magistraturii,

Potrivit analizelor efectuate de Guvern, in prezent, sunt aproximativ 20.440 persoane care cumuleaza pensia cu salariul, din care circa 1400 la nivel central si aproximativ 19.000 la nivel local.