In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


Art. I. — Hotararea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, dupa litera q) se introduc patru noi litere, literele r), s), t) si u), cu urmatorul cuprins:

„r) unitate de crestere — orice unitate in care sunt crescute animale in vederea utilizarii lor in scopuri experimentale;
s) unitate furnizoare — orice unitate care furnizeaza animale de experienta pentru a fi utilizate in scopuri experimentale;
t) unitate utilizatoare — orice unitate unde animalele sunt utilizate in scopuri experimentale;
u) animale de experienta — animale folosite sau destinate a fi folosite in scop stiintific ori experimental.”

2. La articolul 3 litera b), punctul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„3. efectuarea transporturilor de produse si subproduse de origine animala cu mijloace de transport neautorizate sanitarveterinar sau neigienizate;”.

3. La articolul 31, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei, nerespectarea prevederilor legale aplicabile mijloacelor de transport animale vii, in calatorii de pana la 65 km, precum si nedetinerea certificatului de inregistrare;”.

4. La articolul 31litera b), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„1. nedetinerea autorizatiei de transportator sau a celei pentru mijlocul de transport animale vii;”.

5. La articolul 31 litera b), dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:

„21. nedetinerea atestatului de pregatire profesionala in domeniul bunastarii si protectiei animalelor pentru personalul din centrele de colectare;”.

6. La articolul 31 litera b), dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:

„8. neefectuarea igienizarii si dezinfectiei mijlocului de transport, precum si nedetinerea documentului sanitar-veterinar care sa ateste acest lucru;”.

7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. — Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind protectia, bunastarea si cresterea animalelor si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. lipsa unui numar suficient de persoane care ingrijesc animalele si/sau ingrijirea animalelor de catre persoane care nu au competenta profesionala, cunostintele si aptitudinile corespunzatoare;
2. lipsa registrului de consultatii si tratamente;
3. lipsa registrului de evidenta si miscare;
4. lipsa evidentelor sanitare veterinare pentru ultimii 3 ani;
b) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. lipsa spatiului pentru izolarea si tratarea animalelor bolnave;
2. intretinerea necorespunzatoare a spatiului pentru izolarea si tratarea animalelor bolnave;
3. nerespectarea spatiului minim necesar stabilit pentru fiecare animal, conform legislatiei sanitare veterinare in vigoare, astfel incat acestuia sa nu i se ingradeasca libertatea de miscare si comportamentul;
c) cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, in cazul faptelor savarsite de catre persoanele fizice, sau cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. functionarea obiectivelor zootehnice fara autorizare sau inregistrare sanitara veterinara;
2. neaplicarea si nerespectarea normelor de bunastare a animalelor privind construirea si intretinerea pardoselilor in adaposturile si padocurile de animale;
3. lipsa sau utilizarea unui asternut necorespunzator din punctul de vedere al calitatii si cantitatii acestuia;
4. lipsa protectiei fata de sursele de contaminare a echipamentelor de furajare si adapare;
d) cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei, in cazul faptelor savarsite de catre persoanele fizice, sau cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei, in cazul faptelor savarsite de catre persoanele juridice:
1. folosirea la tractiune a cabalinelor si a bovinelor sub varsta de 2 ani sau in ultima luna de gestatie/prima luna de lactatie;
2. neasigurarea conditiilor minime de bunastare a animalelor aflate pe pasune, respectiv umbrare si surse de apa;
3. nerespectarea repausului de boala sau a prescriptiilor medicale veterinare stabilite de personalul sanitar-veterinar, pentru recuperarea starii de sanatate, a capacitatii de productie si reproductie a animalelor;
e) cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei, in cazul faptelor savarsite de catre persoanele juridice:
1. lipsa aparatelor sau utilizarea aparatelor defecte ori fara etalonarea periodica efectuata si certificata de catre o unitate specializata, pentru masurarea si inregistrarea parametrilor de microclimat;
2. intretinerea animalelor intr-un microclimat necorespunzator de temperatura, umiditate, curenti de aer, noxe;
3. intretinerea animalelor in adaposturi fara asigurarea unei luminozitati si a unui volum de aer corespunzator;
4. neefectuarea masurilor de autocontrol al calitatii furajelor si apei utilizate pentru animale prin recoltarea si examinarea intr-un laborator sanitar-veterinar autorizat conform normelor sanitare veterinare privind protectia si bunastarea animalelor;
f) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei, in cazul faptelor savarsite de catre persoanele juridice:
1. administrarea in hrana animalelor a furajelor alterate, inghetate, mucegaite sau neadmise pentru anumite categorii de varsta, greutate si stari fiziologice, precum si hranirea animalelor fara respectarea unui regim nutritiv corespunzator;
2. adaparea animalelor din surse de apa improprii consumului din punctul de vedere al potabilitatii, respectiv incarcatura microbiana, prezenta nitratilor, nitritilor, amoniacului, mirosuri si gusturi straine si cu o turbiditate peste 5°;
3. lipsa sistemelor de alarma si avertizare in cazul defectarii instalatiilor de adapare, furajare si microclimat;
4. lipsa sau functionarea defectuoasa a echipamentelor alternative care sa permita mentinerea parametrilor de microclimat in perioada repararii sistemului esential;
g) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, si cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. sacrificarea animalelor fara asomare;
2. producerea de stimuli, suferinte si dureri evitabile in timpul asomarii si sacrificarii animalelor pentru consum propriu;
3. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele pentru miscarea si cazarea animalelor inainte de abatorizare;
4. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele pentru animalele care nu sunt livrate in containere sau custi;
5. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele pentru animalele livrate in containere;
6. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele referitoare la contentia animalelor inainte de asomare, sacrificare sau ucidere;
7. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea cu pistolul cu glonte captiv;
8. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin lovirea urmata de pierderea cunostintei;
9. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin electronarcoza;
10. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru asomarea prin expunerea la dioxid de carbon;
11. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea cu pistolul cu glonte liber sau pusca, in cazul vanatului mare de ferma si caprioare;
12. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea prin decapitarea si dislocarea gatului, numai in cazul pasarilor;
13. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru uciderea prin electrocutare si prin utilizarea dioxidului de carbon;
14. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind cerintele specifice pentru ucidere in camera de vid pentru vanatul de crescatorie, fazani/prepelite/potarnichi;
15. nerespectarea prevederilor legale in vigoare privind sangerarea animalelor;
h) cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. neaplicarea normelor sanitare veterinare si de zooigiena cu referire la protectia si bunastarea animalelor folosite in scopuri stiintifice sau in alte scopuri experimentale, privind adapostirea, hranirea, ingrijirea, reproductia, exploatarea, asistenta medicala si eutanasia, precum si lipsa spatiilor obligatorii pe flux tehnologic;
2. functionarea unitatilor care cresc, furnizeaza sau utilizeaza animale de experienta fara autorizare sanitara veterinara;
3. lipsa persoanei responsabile cu protectia si bunastarea animalelor de experienta, numita in conditiile legii;
4. lipsa mijloacelor de identificare a cainilor, pisicilor si primatelor neumane crescute si folosite pentru experimente;
5. lipsa evidentelor obligatorii in unitatile de crestere, furnizare si utilizare a animalelor de experienta;
i) cu amenda de la 400 lei la 600 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 400 lei la 1.500 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. neaplicarea si nerespectarea normelor de igiena privind intretinerea adaposturilor pentru animale, a incintelor, padocurilor, taberelor, stanelor, surselor de apa, depozitelor de furaje, platformelor de gunoi si a sistemelor de evacuare si colectare a dejectiilor;
2. folosirea la reproductie a masculilor neautorizati, neverificati din punctul de vedere al starii de sanatate, suspecti de boli transmisibile prin monta, refuzul castrarii reproducatorilor neautorizati, precum si folosirea pentru reproductie a femelelor bolnave sau suspecte de boli transmisibile prin monta;
3. intretinerea necorespunzatoare a reproducatorilor autorizati si nerespectarea regulilor sanitare veterinare de igiena a montei;
4. nerespectarea conditiilor sanitare veterinare in statiunile de monta, punctele de insamantari artificiale si in alte unitati de reproductie si selectie a animalelor;
5. nerespectarea normelor sanitare veterinare privind functionarea statiilor si a centrelor de incubatie;
6. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunastarea in exploatatiile de porcine;
7. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunastarea in exploatatiile de vitei;
8. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunastarea in exploatatiile de gaini ouatoare;
9. nerespectarea normelor sanitare veterinare specifice privind protectia si bunastarea in exploatatiile de pui de carne;
j) cu amenda de la 400 lei la 800 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice, respectiv cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, in cazul faptelor savarsite de persoanele juridice:
1. suspendarea nejustificata sau intretinerea defectuoasa a instalatiilor si sistemelor care asigura sau regleaza parametrii de microclimat din adaposturile de animale;
2. evacuarea, colectarea, depozitarea si utilizarea dejectiilor provenite din unitati industriale de crestere a animalelor si din exploatatiile zootehnice, prin incalcarea normelor sanitare veterinare, functionarea necorespunzatoare a statiilor de epurare si neutralizare a apelor uzate;
3. neprezentarea de catre detinatorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor sanitare veterinare obligatorii, la locul, data si ora stabilite si comunicate de medicul veterinar oficial, precum si refuzul acestora de a supune animalele actiunilor sanitar-veterinare obligatorii;
4. neacordarea sprijinului necesar de catre detinatorii animalelor pentru efectuarea operatiunilor de depistare, vaccinare si administrare a unor produse biologice sau medicamentoase animalelor;
5. administrarea produselor medicinale de uz veterinar in alte conditii decat cele prevazute in prospect sau in specificatiile tehnice ale produsului respectiv;
k) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei, in cazul nerespectarii prevederilor legale privind serviciile specializate pentru gestionarea animalelor fara stapan:
1. neraportarea lunara catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si catre institutia prefectului a numarului animalelor inregistrate si a datelor de identificare a acestora;
2. nerespectarea conditiilor minime de cazare a animalelor fara stapan;
3. nerespectarea masurilor prevazute pentru controlul bolilor;
4. nerespectarea conditiilor de ingrijire a animalelor, respectiv hranire, adapare si curatenia adaposturilor;
5. neasigurarea mijloacelor de transport si a dotarilor corespunzatoare acestora in functie de specia care urmeaza a fi transportata, pentru fiecare serviciu specializat;
6. neinstruirea soferilor mijloacelor de transport prevazute la pct. 5, in vederea acordarii ajutorului medical de urgenta animalelor transportate;
7. eutanasierea animalelor in mijloacele de transport;
8. nerespectarea normelor legale privind capturarea si transportul animalelor fara stapan;
l) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei in cazul faptelor savarsite de persoanele fizice sau juridice:
1. cresterea cainilor si pisicilor in vederea obtinerii de blanuri sau produse care contin asemenea blanuri in vederea comercializarii;
2. utilizarea blanurilor provenite de la cainii si pisicile eutanasiate si a produselor care contin astfel de blanuri, precum si importul sau exportul acestora;
3. sacrificarea cainilor si pisicilor in vederea obtinerii de blanuri si produse care contin asemenea blanuri.”

8. La articolul 6 litera a), dupa punctul 10 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu urmatorul cuprins:
„11. neindeplinirea dispozitiei oficiale stabilite de autoritatile sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de a distruge un produs/materie prima care nu sunt sigure sau sunt improprii pentru consumul uman;
12. neinitierea de indata, de catre operatorul din sectorul alimentar care considera sau are motive sa creada ca un produs alimentar pe care l-a importat, produs, prelucrat, fabricat sau distribuit nu satisface cerintele privind siguranta produselor alimentare, a procedurilor pentru retragerea sau rechemarea produsului alimentar respectiv de pe piata in cazul in care produsul alimentar a iesit de sub controlul imediat al respectivului operator initial;
13. neinformarea de indata a autoritatilor competente despre procedura de retragere sau rechemare a produsului alimentar prevazuta la pct. 12.”

9. La articolul 6 litera b), punctele 8 si 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„8. retragerea sau rechemarea alimentelor de catre operatorii din industria alimentara fara respectarea legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor si fara respectarea procedurilor elaborate pentru acestea, in cadrul programului de autocontrol, avizate de catre Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor;
9. functionarea exploatatiilor de animale, precum si a unitatilor care produc, colecteaza, prelucreaza, depoziteaza, intermediaza sau valorifica alimente, produse si subproduse de origine animala, produse destinate nutritiei animalelor, fara obtinerea inregistrarii/autorizarii din partea autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.”

10. Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 71, cu urmatorul cuprins:

„Art. 71. — Urmatoarele fapte constituie contraventii la normele sanitare veterinare privind produsele medicinale veterinare, aditivii furajeri, premixurile, furajele medicamentate si hrana pentru animale si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cu amenda de la 700 lei la 1.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea produselor medicinale veterinare;
2. nerespectarea prevederilor legale referitoare la circulatia furajelor medicamentate;
3. neanuntarea autoritatii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru al unitatii din domeniul hranei pentru animale sau a denumirii unitatii;
4. neanuntarea autoritatii competente cu privire la schimbarea sediului sau a punctului de lucru din domeniul farmaceutic veterinar;
b) cu amenda de la 1.000 lei la 1.500 lei:
1. nerealizarea testelor de omogenitate si a programelor de autocontrol pentru furajele medicamentate, in unitatile producatoare;
2. nerespectarea cerintelor referitoare la gestionarea pascutului pe anumite pasuni si terenuri cultivate, prevazute in anexa nr. III la Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerintelor privind igiena furajelor, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 35 din 8 februarie 2005;
3. nedetinerea in depozitele farmaceutice a copiilor autorizatiilor de comercializare ale produselor medicinale de uz veterinar;
4. lipsa spatiului special amenajat pentru depozitarea contraprobelor, in unitatile producatoare de hrana pentru animale;
5. lipsa spatiului special amenajat pentru depozitarea produselor deteriorate, expirate sau retrase de la comercializare, in unitatile producatoare de hrana pentru animale;
c) cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei:
1. lipsa registrelor prevazute in anexa nr. 1 la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului, necompletarea sau completarea necorespunzatoare a acestora;
2. absenta documentelor care descriu procedurile elaborate cu privire la principiile privind analiza riscurilor si punctele critice de control, respectiv Hazard Analysis and Critical Control Point — HACCP, necompletarea sau completarea necorespunzatoare a acestora si netinerea la zi a evidentelor;
3. depozitarea deseurilor periculoase, ingrasamintelor, produselor fitofarmaceutice in spatiul destinat hranei pentru animale;
4. neasigurarea colectarii, inactivarii, distrugerii si indepartarii deseurilor de fabricatie de produse medicinale veterinare neconforme si a celor expirate, reziduurilor, solutiilor, pulberilor si apelor reziduale;
5. nerespectarea masurilor privind contaminarea incrucisata la produsele destinate nutritiei animale;
6. nerespectarea regulilor de buna practica de laborator de catre laboratoarele care efectueaza teste in vederea intocmirii documentatiei pentru autorizatia de comercializare a produselor medicinale veterinare;
7. practicarea, in cadrul unitatilor de productie sau de distributie a produselor medicinale veterinare, a altor activitati decat a celor pentru care au fost autorizate;
8. distributia produselor medicinale veterinare catre persoane juridice sau persoane fizice neautorizate;
9. participarea persoanelor necalificate la operatiuni tehnice care necesita calificare de specialitate in procesul de fabricatie si in cel de distributie;
10. nerespectarea prevederilor legale referitoare la eliberarea, inscriptionarea si publicitatea produselor medicinale veterinare, raportarea schimbarilor survenite in activitatea de productie sau de distributie;
11. nerespectarea regulilor de buna practica in activitatea de farmacovigilenta desfasurata de detinatorul autorizatiei de comercializare;
12. nerespectarea conditiilor de functionare a unitatii de productie de produse medicinale veterinare pentru care a fost autorizat sau in cazul nerespectarii regulilor de buna practica de fabricatie;
13. comercializarea produselor medicinale veterinare care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala de catre alta persoana decat medicul veterinar;
14. neluarea masurilor corespunzatoare, de catre fabricantii din sectorul hranei pentru animale, pentru asigurarea trasabilitatii produselor;
15. lipsa incheierii unui contract, incheiat in conditiile legii, cu o firma specializata pentru denaturarea produselor medicinale veterinare si a hranei pentru animale, cu termen de valabilitate depasit;
16. comercializarea prin punctele farmaceutice veterinare a produselor biologice de uz veterinar si a produselor medicinale veterinare care se elibereaza pe baza de prescriptie medicala veterinara;
17. neraportarea de catre detinatorul autorizatiei de comercializare la Directia coordonare tehnica a institutelor de referinta, LSVSA si farmacovigilenta din cadrul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor a reactiilor adverse care i-au fost aduse la cunostinta;
18. comercializarea produselor biologice de uz veterinar prin farmaciile veterinare;
d) cu amenda de la 2.000 lei la 3.000 lei si suspendarea autorizatiei de distributie pana la remedierea deficientelor constatate, nerespectarea regulilor de buna practica de distributie de catre unitatile de distributie;
e) cu amenda de la 3.000 lei la 3.500 lei:
1. fabricarea si distributia produselor medicinale veterinare fara documente care sa ateste provenienta si/sau calitatea acestora;
2. nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a produselor medicinale veterinare de catre fabricanti si distribuitori;
3. distribuirea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depasit sau cu buletin de analiza necorespunzator;
4. detinerea de produse medicinale veterinare cu termen de valabilitate depasit in spatii neamenajate special in acest scop;
5. nerespectarea Programului actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului aprobat anual prin hotarare a Guvernului;
6. nesigilarea si neetichetarea probelor si contraprobelor pentru a putea fi identificate cu usurinta, precum si antrepozitarea in conditii necorespunzatoare a acestora;
7. nerealizarea de catre operatorii din sectorul hranei pentru animale a Planului de autocontrol;
f) cu amenda de la 3.500 lei la 5.000 lei:
1. detinerea si comercializarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru comercializare;
2. utilizarea in nutritia animalelor a produselor expirate;
3. neimplementarea principiilor HACCP in unitatile din sectorul hranei pentru animale;
4. nepastrarea probelor sau a contraprobelor din fiecare lot, pe perioada prevazuta de legislatia in vigoare;
5. desfasurarea in cadrul unitatilor din domeniul farmaceutic si din domeniul hranei pentru animale a altor activitati in afara celor prevazute in autorizatia de functionare;
6. nerespectarea cerintelor care se aplica intreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfasoara activitati de productie primara de furaje, prevazute in anexa nr. II la Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului;
7. folosirea antibioticelor in furaje, ca promotori de crestere si ca tratament profilactic;
8. netransmiterea notificarilor privind operatiunile de import cu produse din domeniul farmaceutic veterinar si din domeniul hranei pentru animale catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
9. netransmiterea notificarilor privind operatiunile de import sau comert intracomunitar din statele membre ale Uniunii Europene cu produse din domeniul hranei pentru animale catre directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
g) cu amenda de la 5.000 lei la 7.000 lei si suspendarea activitatii pentru o perioada de la o luna la 6 luni:
1. utilizarea in nutritia animalelor a substantelor interzise;
2. neinitierea imediata a procedurilor pentru retragerea hranei pentru animale de catre operatorul cu activitate in domeniul hranei pentru animale atunci cand hrana pentru animale importata, produsa, prelucrata, fabricata sau distribuita nu satisface cerintele de siguranta privind hrana pentru animale sau reprezinta un pericol pentru sanatatea animalelor si a oamenilor;
3. introducerea pe piata, prelucrarea sau utilizarea aditivilor pentru furaje, aditivi care nu au fost autorizati in conformitate cu Regulamentul nr. 183/2005 al Parlamentului European si al Consiliului si care nu indeplinesc conditiile stabilite de acest regulament;
4. netrimiterea de probe din loturi de produs vrac si/sau din produsul medicinal veterinar imunologic pentru control la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar sau la un laborator autorizat de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, la solicitarea acesteia, de catre detinatorul autorizatiei de comercializare a produselor medicinale veterinare imunologice, inainte ca produsul sa fie pus in circulatie;
5. orice modificare adusa produselor medicinale veterinare si seturilor de diagnostic autorizate in Romania, a instructiunilor de utilizare, de catre producatori, fara informarea scrisa a Institutului pentru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor de Uz Veterinar;
h) cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei si inchiderea unitatii:
1. functionarea unitatilor de productie a produselor medicinale veterinare neautorizate sanitar-veterinar de autoritatea competenta;
2. nerespectarea conditiilor sanitar-veterinare de functionare in unitati de asistenta medical veterinara.”

11. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Constatarea si aplicarea contraventiilor prevazute la art. 4 si la art. 6 lit. b) pct. 1, sanctionate potrivit art. 8, precum si a celor prevazute la art. 9 si 10 se fac de catre inspectorii autoritatii sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor competente.”

Art. II.
— Hotararea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Art. III.
— Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:
Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare
si pentru Siguranta Alimentelor,
Marian Zlotea
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea

Bucuresti, 13 mai 2009.
Nr. 564.