Conform articolului 93 din Codul fiscal, platitorii de venituri, cu regim de retinere la sursa a impozitelor, au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit (Declaratia 205), la organul fiscal competent, pana la data de 30 iunie a anului fiscal curent, pentru anul expirat.

Fac exceptie de la termenul stabilit la articolul 93 si au obligatia depunerii declaratiei, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului curent, pentru anul fiscal anterior, urmatorii:
a) platitorii de venituri din activitatile independente prevazute la art. 52 din Codul fiscal, si anume:
- venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
- venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;
- venituri din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial;
- venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, altele decat cele mentionate la art. 78 alin. (1) lit. e);
- venituri din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
- venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV, care nu genereaza o persoana juridica.

b) platitorii de venituri din salarii, in legatura cu veniturile din salarii platite contribuabililor, care nu au obligatia depunerii declaratiei. Potrivit art. 59 din Codul Fiscal, informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale, care trebuie transmise organului fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

c) platitorii de venituri din transferul titlurilor de valoare si din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, pentru care impozitul pe venit se retine la sursa.

Astfel, depunerea Declaratiei 205, privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, pana la 30 iunie, vizeaza platitorii de venituri din:
- venituri din dividende;
- venituri din dobanzi;
- castiguri din transferul titlurilor de valoare cu impunere finala;
- venituri din lichidare/dizolvare;
- venituri din premii si din jocuri de noroc;
- venituri din pensii;
- alte venituri.

Platitorii de venituri au obligatia depunerii declaratiei 205 in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.

Programul de asistenta poate fi obtinut gratuit de la unitatile fiscale teritoriale sau poate fi descarcat de pe site-ul Ministerului Finantelor Publice, www.mfinante.ro.

Declaratia informativa 205 va fi insotita de un borderou centralizator listat pe hartie, semnat si stampilat, potrivit legii. Borderoul se completeaza in doua exemplare:
- originalul se depune la organul fiscal, impreuna cu formatul electronic al declaratiei;
- copia se pastreaza de catre platitorul de venit.