Aceste "praguri" obligatorii - impuse de lege si de contractele colective de la nivelurile superioare, in ordinea de mai sus - reprezinta partea legala din orice contract colectiv/individual de la nivel inferior.

In acest sens art. 8 din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca1, dispune:
a) “contractele colective de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca incheiate la nivel superior”;
b) “contractele individuale de munca nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit prin contractele colective de munca”;
c)“la incheierea contractului colectiv de munca, prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au un caracter minimal”.

In cazul in care la nivel de angajator, grup de angajatori sau ramura nu exista contract colectiv de munca, se aplica contractul colectiv de munca incheiat la nivel superior, potrivit art. 247 din Codul muncii2.

Textul are scopul de a suplini inexistenta unui contract colectiv de munca; fiind in interesul tuturor salariatilor din tara, trebuie sa se aplice totusi un astfel de contract si anume cel de nivel superior, in ultima instanta cel de la nivel national3.

Deci minimul obligatoriu al drepturilor din orice contract individual de munca il reprezinta cel negociat prin contractul colectiv la nivel national, in cazul in care nivelul superior il reprezinta acesta.

Asa stau lucrurile si in ceea ce priveste zilele libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii, dupa cum urmeaza4:
1. casatoria salariatului - 5 zile;
2. casatoria unui copil - 2 zile;
3. nasterea unui copil - 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;
4. decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor - 3 zile;
5. decesul bunicilor, fratilor, surorilor - 1 zi;
6. la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate - 5 zile.

____

NOTE:

1Republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 184 din 19.05.1998.
2Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003), modificata si completata ulterior.
3A. Ticlea (coordonator), D. Diko, L. Dutescu, L. Georgescu, M. Ioan, A. Popa (colaboratori), Codul muncii – comentat si adnotat cu legislatie, doctrina si jurisprudenta, vol II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008, p. 339.
4Art. 61 alin. (1) din Contractul colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2007-2010 nr. 2895/29.12.2006.