La nivelul Uniunii Europene, incepand din iulie 2007, a devenit obligatorie utilizarea fazei I a Sistemului de Control al Exportului, sistem bazat pe schimbul electronic de mesaje intre biroul de export si biroul de iesire din Comunitate.

Baza legala:
Implementarea Sistemului de Control al Exportului pe teritoriul vamal al Comunitatii are ca baza legala urmatoarele regulamente comunitare:
- Regulamentul (CE) nr. 648/2005
- Regulamentul (CE) nr. 1875/2006

De la 1 iulie 2009, a devenit obligatorie utilizarea fazei a II-a a Sistemului de Control al Exportului, care presupune instituirea unui nivel comun de protectie in cazul controalelor vamale efectuate asupra marfurilor care ies de pe teritoriul vamal al Comunitatii, distribuirea rezultatelor analizei de risc efectuate intre autoritatile vamale implicate si gestionarea declaratiilor sumare de iesire - EXS.

Legislatia comunitara prevede ca toate marfurile care se scot de pe teritoriul vamal al Comunitatii, indiferent de destinatia lor finala, sa fie supuse analizei de risc si controlului vamal. Prin urmare se impune necesitatea instituirii unui nivel comun de protectie si asigurarea aplicarii uniforme a controalelor vamale de catre fiecare Stat Membru.

Astfel, autoritatile vamale din statele membre au obligatia de a face schimb de informatii privind riscurile pe care le pot prezenta marfurile exportate. In acest scop este necesara instituirea unui sistem securizat comun care sa permita autoritatilor competente accesul la aceste informatii, transferul si schimbul acestora intr-un mod convenabil si eficient.

O alta noutate prevazuta de legislatia vamala comunitara este introducerea obligatiei de a prezenta informatii inainte de plecare pentru toate marfurile care parasesc teritoriul vamal al Comunitatii. Aceste informatii trebuie sa fie disponibile inainte ca marfurile sa paraseasca teritoriul vamal al Comunitatii.

Sunt stabilite reguli si termene diferite in functie de tipul de marfa, de modul de transport sau de tipul de agenti economici.

In cazul in care marfurile care parasesc teritoriul vamal al Comunitatii sunt acoperite fie de o declaratie vamala, fie de o declaratie sumara de iesire, acestea trebuie sa fie depuse la biroul vamal competent, in urmatoarele termene:
- in cazul transportului maritim:
(i) pentru incarcaturi in containere, altele decat cele carora li se aplica punctul (iii) sau (iv), cel putin 24 de ore inainte ca marfurile sa fie incarcate pe nava la bordul careia acestea trebuie sa paraseasca teritoriul vamal al Comunitatii;
(ii) pentru incarcaturile in vrac/fractionate, cel putin patru ore inaintea plecarii din portul situat pe teritoriul vamal al Comunitatii;
(iii) pentru miscarile intre teritoriul vamal al Comunitatii, cu exceptia departamentelor franceze de peste mari, Insulele Azore, Madeira sau Canare si Groenlanda, insulele Feroe, Ceuta, Melilla, Norvegia, Islanda, porturile de la Marea Baltica, Marea Nordului, Marea Neagra, Mediterana sau toate porturile din Maroc, cel putin doua ore inaintea plecarii din portul situat pe teritoriul vamal al Comunitatii;
(iv) pentru miscarile efectuate in alte cazuri decat cele reglementate la punctul iii), intre departamentele franceze de peste mari, Azore, Madeira, Insulele Canare si teritoriile situate in exteriorul teritoriului vamal al Comunitatii, in cazul in care durata calatoriei este mai mica de douazecisipatru de ore, cel putin doua ore inaintea plecarii din portul situat pe teritoriul vamal al Comunitatii;
- in cazul transportului aerian, cel putin 30 de minute inaintea plecarii de pe un aeroport situat pe teritoriul vamal al Comunitatii;
- in cazul transportului feroviar si pe cursul apelor interioare, cel putin doua ore inaintea plecarii de la biroul vamal de iesire;
- in cazul transportului rutier, cel putin o ora inaintea plecarii din biroul vamal de iesire;
- in cazul furnizorilor de piese de schimb, destinate a fi incorporate in nave si aeronave in scopul repararii si intretinerii lor, al carburantilor, lubrifiantilor si gazelor care sunt necesare functionarii masinilor si aparatelor utilizate la bord si in cazul produselor alimentare destinate a fi consumate la bord, cel putin 15 minute inaintea plecarii mijlocului de transport din portul sau aeroportul situat pe teritoriul vamal al Comunitatii;
- in cazurile in care se aplica Regulamentul (CE) nr. 800/1999, in conformitate cu dispozitiile regulamentului mentionat anterior.
Aplicatia informatica nationala aferenta acestui sistem european este ECS-RO si gestioneaza operatiunile de:
- export;
- export temporar in cadrul regimului de perfectionare pasiva;
- export temporar cu retur in aceeasi stare si
- reexport.


Cand se depune o declaratie sumara de iesire - EXS:
Declaratia sumara de iesire - EXS trebuie depusa, conform art. 842a CCIP, doar pentru acele marfuri care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul vamal al Comunitatii si pentru care nu este necesara depunerea unei alte declaratii vamale de export, reexport sau tranzit.

Exceptii de la obligatia depunerii declaratiei sumare de iesire - EXS:
Legislatia comunitara prevede mai multe tipuri de marfuri/trafic pentru care depunerea unui EXS nu este necesara. Printre cele mai importante care se refera la transportul maritim se numara:
- Containere goale;
- Miscari cargo intracomunitare;
- Incarcatura ROB (marfa care ramane la bordul navei - FROB), inclusiv marfa incarcata in alte porturi comunitare.

Totodata, sunt excluse de la depunerea declaratiei sumare de iesire marfurile necomunitare depozitate temporar sau transbordate pe termen scurt.

Unde se depune declaratia sumara de iesire - EXS:
Declaratia sumara de iesire se depune la biroul vamal de iesire. Pentru traficul maritim acesta este portul comunitar unde se incarca marfa pe vasul care o va scoate din Comunitate, chiar daca vasul face escale in alte porturi comunitare inainte de iesirea din Comunitate.

Cine poate depune declaratia sumara de iesire – EXS:
Declaratia sumara de iesire se depune fie de catre persoana care scoate marfurile de pe teritoriul vamal al Comunitatii sau isi asuma responsabilitatea pentru transportul marfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitatii – transportatorul, fie de catre orice persoana care prezinta sau poate dispune sa fie prezentate bunurile autoritatilor vamale competente – exportatorul, expeditorul, orice persoana care are un interes comercial pentru acele marfuri sau un reprezentant al acestora.


___

Sursa: Autoritatea Nationala a Vamilor (www.customs.ro)


Pe aceeasi tema, Avocatnet.ro a mai publicat:

- Sistemul de Control al Importului. Noi reglementari de la 1 octombrie 2009