Legea nr. 314/2009 a fost publicata joi in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 si intra in vigoare in 10 zile de la data publicarii.

Legea vizeaza modificarea OUG nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Astfel, conform noilor prevederi, vor face obiectul verificarii aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor cu valoare estimata, fara TVA, egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 124 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Pragurile valorice prevazute la art. 124 din OUG nr. 34/2006 sunt urmatoarele:
a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro;
c) pentru contractul de lucrari: 750.000 euro

Potrivit noii legi, in situatii justificate, pot exista si exceptii de la aceste praguri, cand obiectul verificarii l-ar putea face contracte cu valori mai mici, metodologia de selectie urmand sa fie stabilita prin norme de aplicare.

Pana in prezent, pragurile valorice pentru verificarea procedurala au fost cele prevazute de OUG nr. 30/2006:
a) contractele de lucrari si contractele de concesiune de lucrari cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 250.000 de euro;
b) contractele de servicii si contractele de concesiune de servicii cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 40.000 de euro;
c) contractele de furnizare cu valoare estimata, fara TVA, mai mare sau egala cu 40.000 de euro;
d) acordurile-cadru incheiate in vederea atribuirii contractelor prevazute la lit. a)-c).

Conform OUG nr. 30/2006, Ministerul Finantelor Publice este institutia responsabila pentru indeplinirea functiei de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor care intra sub incidenta legislatiei privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Potrivit aceluiasi act normativ, verificarea vizeaza etapele procesului de achizitie publica, dupa publicarea anuntului de participare pana la atribuirea si semnarea contractului. In situatiile exceptionale reglementate de lege, in care este permisa incheierea contractului fara publicarea prealabila a anuntului de participare, verificarea priveste etapele procesului de achizitie incepand cu transmiterea invitatiei de participare la negociere pana la atribuirea si semnarea contractului.