Inscrierile in vederea sustinerii examenului de admitere se vor face in perioada 8-16 iulie 2010, urmand ca proba scrisa sa se desfasoare in data de 23 iulie 2010.

In acest an, exista un numar de 300 de locuri subventionate de la buget, din care 3 pentru candidatii romi. De asemenea, exista 300 de locuri la taxa, forma de invatamant zi, taxa de scolarizare fiind de 3100 de lei.

Totodata, sunt repartizate si 450 de locuri cu taxa, la ID, pentru care se orgnizeaza doua sesiuni de admitere, in luna iulie si in luna septembrie.

Admiterea din luna septembrie (1-10 septembrie 2010) este doar pentru absolventii cu diploma de licenta ai unei alte facultati, admiterea urmand a se face pe baza concursului de dosare.

Informatii despre examenul scris


In data de 23 iulie, incepand cu orele 8:00, candidatii vor sustine un examen scris, cu durata de 4 ore, la disciplinele Limba romana si Economie.

Acestia vor trebuie sa rezolve o grila formata din 100 de intrebari, 60 de Limba romana si 40 de Economie. Fiecare subiect este notat cu un punct.

Candidatii sunt obligati sa foloseasca un pix de culoare neagra, scrierea tezei cu orice alte culori urmand sa atraga anularea tezei.

Acte necesare pentru inscriere:
- Cererea de inscriere (se primeste si se completeaza intr-un din amfiteatrele facultatii);
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in original sau copie legalizata ori adeverinta (in cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promotia 2010);
- Certificatul de nastere in copie legalizata si orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume, in copie legalizata;
- Adeverinta medicala eliberata de la medicul scolar sau medicul de familie, din care sa rezulte mentiunea “apt pentru Facultatea de Drept”;
- Patru fotografii color tip buletin;
- B.I. sau C.I. in copie;
- Ordinul de plata (ordinul de incasare) a taxei de inscriere la concursul de admitere. (Taxa este in valoare de 260 de lei si se achita la orice filiala a BCR din tara in contul Facultatii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ BCR sector 5). Comisionul bancii va fi suportat suplimentar de catre depunatori, fara sa afecteze nivelul taxei. Pe ordinul de plata va fi mentionat “Concurs de admitere – Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti”;
- Dosar plic.


Mai multe informatii aici.
Rezolva aici subiectele din anii anteriori.