Inscrierile la aceasta facultate se vor face in perioada 12-23 iulie si 13-17 iulie 2010. De asemenea, pentru locurile ramase neocupate, se va organiza o sesiune de admitere, in perioada 30 septembrie – 15 octombrie 2010, insa cu plata integrala a taxei de scolarizare.

In acest an, exista 70 de locuri subventionate de la buget si 490 la taxa.

Taxa de scolarizare anuala este de 2500 de lei.

Acte necesare inscrierii:
a) diploma de bacalaureat sau echivalenta cu aceasta, in original; b) foaia matricola, in original;
c) diploma de licenta, in copie legalizata - pentru candidatii care au absolvit o facultate;
d) foaie matricola/supliment la diploma in copie legalizata;
e) certificatul de nastere in copie legalizata;
f) certificatul de casatorie in copie legalizata (in cazul celor care prin casatorie si-au schimbat numele de familie);
g) carte de Identitate/Buletin Identitate in copie - certificata de secretarul comisiei de admitere;
h) doua fotografii tip buletin de identitate;
i) adeverinta medicala eliberata de cabinetele medicale (scolare sau teritoriale), din care trebuie sa rezulte expres aptitudinea candidatului de a urma Facultatea de Drept si Stiinte Administrative.
i) actele doveditoare pentru acei candidati care solicita scutirea de plata taxei de inscriere la concursul de admitere.;
j) cererea candidatului prin care se solicita scutirea de plata taxei de inscriere, aprobata - care se prinde cu agrafa pe interiorul primei coperte a dosarului de admitere.

Mai multe informatii aici.