1. Legea nr. 341/2004 stabileste acordarea de indemnizatii reparatorii pentru eroii-martiri, participantii la Revolutia din 1989 si la revolta muncitoreasca de la Brasov, din 1987, precum si pentru urmasii acestora, in conditiile preschimbarii certificatelor de revolutionari detinute anterior;

2. Potrivit legii, drepturile se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a depus, la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor, documentatia necesara preschimbarii certificatului;

3. In practica, intre data prevazuta la punctul 2 si data depunerii cererii pentru stabilirea si plata drepturilor la Casa teritoriala de pensii s-au inregistrat diferente si de pana la 6 ani, ceea ce presupune plata unor insemnate sume de bani reprezentand „indemnizatii restante”;

4. Situatia financiara actuala si efortul semnificativ pe care l-ar reprezenta, pentru bugetul de stat, plata acestor indemnizatii pentru perioade restante, incepand cu anul 2004, au impus necesitatea esalonarii platii indemnizatiilor restante, incepand cu anul 2012;
5. Ordonanta de Urgenta nr. 53/2010 reglementeaza aceasta esalonare si defineste notiunea de „indemnizatii restante” ca fiind indemnizatiile aferente perioadei cuprinse intre luna urmatoare celei in care a fost depusa la Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor documentatia care a stat la baza preschimbarii certificatului doveditor prevazut de Legea nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si luna in care se solicita efectuarea platii acestora la institutiile competente, conform legii, in cazul de fata Casele teritoriale de pensii;

6. In situatia in care, intre data depunerii cererii la casa teritoriala de pensii si data emiterii deciziei/platii efective a drepturilor se inregistreaza mai multe luni, drepturile banesti aferente acestei perioade nu reprezinta drepturi restante si nu intra sub incidenta prevederilor OUG nr.53/2010; cu alte cuvinte, acestea vor fi achitate odata cu prima indemnizatie lunara care reprezinta drepturi curente.

7. Pentru respectarea prevederilor OUG nr.53/2010, Casele teritoriale de pensii vor tine o evidenta stricta a persoanelor si sumelor reprezentand indemnizatii restante care, la data platii, vor fi actualizate cu indicele preturilor de consum.