Venituri de natura profesionala

Potrivit normelor metodologice, prin sintagma „venituri de natura profesionala, altele decat cele salariale”, prevazuta la art. III alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010 se intelege veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat activitatile definite ca dependente potrivit art. 7 alin.(1) pct. 2 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, activitati desfasurate de aceasta persoana in afara unei relatii de angajare.

Totodata, nu constituie venituri de natura profesionala urmatoarele:
a) veniturile din cedarea folosintei bunurilor;
b) veniturile din investitii;
c) veniturile din pensii;
d) veniturile din activitati agricole;
e) veniturile din premii si din jocuri de noroc;
f) veniturile din transferul proprietarilor imobiliare;
g) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie.
h) veniturile din alte surse, definite conform art.78 alin. (1) lit. a) – d) si alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Profesiile liberale scapa de plata contributiilor


Persoanelor asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.58/2010.

Cine va plati ?


Persoanele care realizeaza exclusiv venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.

Contributiile individuale se datoreaza si in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt realizate de persoane pentru care la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, se prevede, potrivit legii, ca asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj este facultativa.

Persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale prevazute la art. III alin. (2) din ordonanta de urgenta, sunt considerate asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, in sistemul asigurarilor pentru somaj, precum si in sistemul de asigurari sociale de sanatate si beneficiaza de prestatiile prevazute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, de indemnizatie de somaj in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de asigurare sociala de sanatate in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Astfel, persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, indiferent ca respectivele venituri sunt sau nu realizate lunar, datoreaza contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, prevazute la art. III alin. (2) din OUG 58/2010.

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, precum si venituri de natura salariala datoreaza contributii individuale, de asigurari sociale, de  asigurari pentru somaj si de asigurari sociale de sanatate, asupra veniturilor de
natura profesionala in situatia in care veniturile de natura profesionala sunt sau nu realizate lunar.

Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul


In situatia persoanelor care realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale, pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:
a) cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;
b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, din toate sursele de venit, este mai mare decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

In situatia persoanelor care nu realizeaza lunar venituri de natura profesionala, baza de calcul a contributiilor individuale o constituie:
a) cuantumul total net al veniturilor de natura profesionala realizate anual, din toate sursele de venit, in situatia in care acest cuantum nu depaseste echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie;
b) echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie, in situatia in care cuantumul total brut al veniturilor de natura profesionala realizate anual, din toate sursele de venit, este mai mare decat echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie.

Cum se vor declara si plati contributiile


Modalitatea de declarare si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru veniturile de natura profesionala este reglementata prin Legea nr. 95/2006 si prin Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Astfel, persoanele fizice care realizeaza venituri de natura profesionala, pentru care se datoreaza contributiile individuale, au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Acestea au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 5 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.

In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele mentionate mai sus au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului] Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.