In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. VII din Legea nr. 138/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.
Articol unic. — Termenul de 1 august 2010 prevazut la art. 1 alin. (31) si (12), la art. 3 alin. (2) si la art. 9 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si la art. II din Ordonanta Guvernului nr. 8/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 30 ianuarie 2010, se proroga pana la data de 1 octombrie 2010.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Constantin Dascalu,
secretar de stat
Ministrul administratiei si internelor,
Vasile Blaga
Ministrul finantelor publice,
Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu
Bucuresti, 28 iulie 2010.
Nr. 17.