Deci, pe perioada in care o persoana beneficiaza de indemnizatie de somaj, poate realiza si venituri din activitati independente mai mici de 500 lei.
Acestea sunt enumerate la art. 46 din Codul fiscal:
• venituri comerciale,
• venituri din profesii libere,
• venituri din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente.
Sunt considerate venituri comerciale veniturile din fapte de comert ale contribuabililor, din prestari de servicii (altele decat cele specifice profesiilor liberale), precum si din practicarea unei meserii.

Constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Veniturile din valorificarea sub orice forma a drepturilor de proprietate intelectuala provin din brevete de inventie, desene si modele, mostre, marci de fabrica si de comert, procedee tehnice, know-how, din drepturi de autor si drepturi conexe dreptului de autor si altele asemenea.