Pentru urmatoarele categorii de imprumuturi, cheltuielile cu dobanda sunt deductibile integral:
- imprumuturile obtinute de la institutiile de credit romane sau straine;
- imprumuturile obtinute de la institutiile financiare nebancare;
- imprumuturile garantate de stat;
- imprumuturile obtinute de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii; si
- imprumuturile obtinute de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare;
- obligatiunile admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Atentie!
Pentru situatiile cel mai des intalnite in practica (credite bancare contractate si contracte de leasing financiar), cheltuielile cu dobanda se deduc integral la determinarea profitului impozabil. Astfel, nu trebuie sa tineti cont de gradul de indatorare sau de un anumit nivel impus al ratei dobanzii.

Mai mult decat atat, pentru categoriile de imprumuturi enumerate mai sus, pierderile din diferente de curs valutar sunt de asemenea deductibile integral.

Pentru imprumuturile obtinute de la alte entitati decat cele mentionate mai sus (entitati din cadrul grupului, asociati/actionari etc.), cheltuielile cu dobanda sunt deductibile limitat astfel:
a) pentru imprumuturile in valuta, rata dobanzii acceptata in prezent este de maxim 6%, nivel care se actualizeaza anual prin hotarare a Guvernului;
b) pentru imprumuturile in lei, nivelul maxim este cel al ratei dobanzii de referinta a BNR, aferenta ultimei luni din trimestrul in care se determina impozitul pe profit (in prezent, rata de referinta este de 6,25%).
Limitele de mai sus se aplica separat pentru fiecare imprumut contractat de entitate si nu cumulat. Mai mult decat atat, pentru ca cheltuielile cu dobanda sa fie deductibile in aceste limite trebuie ca gradul de indatorare a capitalului sa fie cuprins intre 0 si 3.

Gradul de indatorare a capitalului

Gradul de indatorare a capitalului (GIC) se determina ca raport intre media capitalului imprumutat si media capitalului propriu, tinandu-se cont de valorile existente la inceputul anului si la sfarsitul perioadei (trimestru/an) pentru care se determina impozitul pe profit.


Capitalul imprumutat include si imprumuturile care au un termen de rambursare mai mic de un an, daca exista prelungiri ale acestui termen, iar perioada de rambursare curenta, insumata cu perioadele de rambursare anterioare ale imprumuturilor pe care le prelungesc, depaseste un an.In cazul imprumuturilor pentru care se pune problema deductibilitatii cheltuielilor cu dobanda, putem tine cont de urmatoarea schema:Exemplu:


Atentie!
In functie de tratamentul fiscal al cheltuielilor cu dobanda, Declaratia 101 privind impozitul pe profit se completeaza in mod diferit. Astfel:
- dobanda nedeductibila care nu poate fi recuperata in anii urmatorii va fi inregistrata la randul 31; si
- dobanda nedeductibila care se reporteaza in anii urmatori va fi inregistrata la randul 32.

Aceste prevederi referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu dobanda nu se aplica entitatilor care au ca obiect de activitate acordarea de imprumuturi (societati comerciale bancare-persoane juridice romane, institutii de credit, institutii financiare nebancare, societati de leasing pentru operatiunile de leasing, sucursale ale bancilor straine care isi desfasoara activitatea in Romania, societati de credit ipotecar).