Nedepunerea sau depunerea cu intarziere a formularului 112 constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 219 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 500 – 1.000 pentru persoane fizice, respectiv 1.000 – 5.000 lei pentru persoane juridice.

In situatia in care angajatorul nu depune in mod repetat declaratia lunara, acesta va fi declarat inactiv, cu consecintele legale ce decurg de aici.

Conform evidentelor fiscale, numarul total de contribuabili ce au obligatia depunerii D112 (angajatori si asimilati acestora) este de aproape 470.000. Dat fiind numarul mare de contribuabili cu obligatii declarative ce nu au efectuat inca operatiunile de depunere, conducerea A.N.A.F. a decis suplimentarea numarului de ghisee pana la 1.717 de unitati, la care se adauga 46 de ghisee puse la dispozitie de catre Casele de asigurari sociale in judetele Brasov, Constanta, Cluj si Iasi, precum si in municipiul Bucuresti. Agentia Fiscala a postat pe pagina proprie de internet, www.anaf.mfinante.gov.ro, lista adreselor unde sunt localizate ghiseele disponibile.
in plus, s-a decis ca la toate unitatile A.N.A.F. de primire a declaratiilor sa se lucreze in doua schimburi, in intervalul orar 08.00-20.00, urmand ca, daca situatia o cere, programul sa fie prelungit si dupa orele 20.00, astfel incat sa fie inregistrate declaratiile de la toate persoanele aflate fizic la ghisee.

Pana in seara zilei de 23 februarie au fost depuse 315.534 declaratii (aproximativ 67% din total), din care 48.581 prin internet, iar 266.953 la ghiseu.

Pana la data de 1 iulie 2011, contribuabilii vor putea depune noul formular fie prin internet, fie la ghiseu, in ultima situatie prezentand Anexa 1 semnata si stampilata, celelalte informatii urmand sa fie livrate pe suport electronic (CD). Declaratia se depune in forma unui fisier PDF, conform anexei 1 la H.G. nr. 1397/2010, care are atasat fisierul XML descris in anexa 8 din acelasi act normativ. incepand cu 1 iulie a.c., depunerea prin internet devine obligatorie.

D112 se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale sau descarcate de pe site-ul A.N.A.F.

Agentia Fiscala a pus la dispozitia contribuabililor un ghid de completare a declaratiei D112 ce poate fi gasit pe site-ul institutiei, www.anaf.mfinante.gov.ro. De asemenea, A.N.A.F. dispune de un call-center destinat acordarii indrumarii si asistentei putand fi obtinute informatii suplimentare la nr. 031-40.39.160.

Depunerea prin internet presupune achizitionarea unui certificat digital calificat de semnatura electronica emis de furnizorii autorizati (CertSign, DigiSign sau TransSped) si inrolarea acestuia la organele fiscale