HG nr. 150/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 150 din 1 martie 2011

Una din conditiile prevazute in OUG nr. 117/2010 este ca firmele care realizeaza venituri din consultanta si management nu mai pot opta pentru statutul de microintreprindere. incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor.

Numarul de salariati reprezinta numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise lunar in statele de plata si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.

La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca suspendate, potrivit legii.
Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod, conditia prevazuta la art.112¹ lit. b) din Codul fiscal se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila prevazuta la art. 112 7 din Codul fiscal, iar cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.

Totodata, persoana juridica romana nou-infiintata care a optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, potrivit art.112 2 alin.(4) si care nu a angajat in termenul de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare este platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acesteia la registrul comertului. Perioada de 60 de zile se prelungeste in anul urmator celui pentru care s-a exercitat optiunea, dupa caz.

Persoanele juridice romane, pentru care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza in cursul anului, pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor, incepand cu anul urmator celui in care perioada de inactivitate temporara/nedesfasurare a activitatii inceteaza, daca la data de 31 decembrie a anului respectiv, indeplinesc conditiile prevazute la art. 112 1 si art. 112 2 alin.(2) din Codul fiscal.

Cine nu poate opta pentru statutul de microintreprindere?

Persoanele juridice care nu pot opta pentru acest sistem de impunere sunt:
a) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (bancile, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
b) persoanele juridice care se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu: societatile de asigurarereasigurare), al pietei de capital (de exemplu: burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
c) persoanele juridice care desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului.

Microintreprinderile care in cursul unui trimestru incep sa desfasoara activitati de natura celor prevazute la art. 1122 alin.(6), datoreaza impozit pe profit luand in calcul veniturile si cheltuielile inregistrate incepand cu trimestrul respectiv.

La incadrarea in conditia privind capitalul social, nu poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de angajati

In situatia in care, in cursul anului fiscal, o microintreprindere realizeaza venituri mai mari de 100.000 de euro, contribuabilul va instiinta organul fiscal cu privire la modificarea tipului de impozit datorat prin depunerea unei declaratii de mentiuni, potrivit Codului de procedura fiscala.

Veniturile luate in calcul la stabilirea limitei de 100.000 euro sunt aceleasi cu cele care constituie baza impozabila prevazuta la art.1127 din Codul fiscal.

Cursul de schimb LEU/EUR pentru determinarea echivalentului in euro a veniturilor realizate de microintreprinderi este cel comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi a fiecarei luni a perioadei careia ii este aferent venitul respective

Baza impozabila

Baza impozabila asupra careia se aplica cota de 3% este reprezentata de totalul veniturilor trimestriale care sunt inregistrate in creditul conturilor din clasa a 7-a "Conturi de venituri", cu exceptia celor inregistrate in:
- „Veniturile aferente costurilor de stocurilor de produse”;
- „Veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie”;
- „Veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale” ;
- „Veniturile din subventii de exploatare”;
- „Veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare”;
- Veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de
intarziere, care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil ;
- Veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru
pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care, pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit, la calculul impozitului pe veniturile microintreprinderilor, nu includ in baza impozabila: rezervele constituite din profitul net, rezervele constituite din diferente de curs favorabil aferente capitalului social in devize sau disponibilului in devize, precum si sumele aferente unor reduceri ale cotei de impozit pe profit, repartizate ca surse proprii de finantare, potrivit legii, care au fost constituite in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

Microintreprinderile care isi inceteaza existenta in urma unei operatiuni de reorganizare sau de lichidare, potrivit legii, si care, pe parcursul perioadei de functionare au fost si platitoare de impozit pe profit, includ in baza impozabila si rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluarea mijloacelor fixe, inclusiv a terenurilor, care au fost deduse la calculul profitului impozabil si nu au fost impozitate in perioada in care au fost platitoare de impozit pe profit.

In cazul in care se achizitioneaza case de marcat, din baza impozabila se scade valoarea caselor de marcat, in conformitate cu documentul justificativ, in luna punerii in functiune. Punerea in functiune se face potrivit prevederilor legale.