Autor:
Radu Plesca, avocat asociat Wolf Theiss
(foto dreapta)

Acest instrument este reglementat prin Ordonanta nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal ("Ordonanta 75/2001"), asa cum a fost ulterior modificata si republicata. Ordonanta 75/2001 este pusa in aplicare prin intermediul unei norme metodologice de aplicare care a fost la randul ei modificata subsecvent.

Ordonanta 75/2001 prevede ca scopul organizarii cazierului fiscal este prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, precum si monitorizarea procesului de administrare a impozitelor si taxelor datorate bugetului de stat de catre contribuabili. In evidenta cazierului fiscal se tin astfel contribuabilii, persoane fizice si juridice, precum si asociatii, actionarii si reprezentantii legali ai persoanelor juridice, care au savarsit fapte sanctionate de catre normele fiscale, financiare, vamale si cele ce tin de disciplina financiara. Inscrierea in cazierul fiscal a unor fapte relevante se face in baza unor acte doveditoare. Faptele astfel savarsite trebuie constatate si sanctionate in mod legal, iar constatarile si sanctiunile astfel acordate trebuie sa fi fost ramase definitive prin epuizarea tuturor cailor de atac sau prin neatacare.

Scurta comparatie intre certificatul de cazier fiscal si certificatul de atestare fiscala

Termenul de cazier fiscal nu ar trebui sa se confunde cu termenul de certificat de atestare fiscala, asa cum des se intampla in practica. Certificatul de atestare fiscala este actul care se elibereaza la solicitarea oricarui contribuabil, pe baza datelor cuprinse in evidenta despre platitori, tinuta de organul fiscal competent, si cuprinde creantele fiscale exigibile existente in sold in ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii, denumita luna de referinta, si neachitate de catre contribuabil pana la data eliberarii acestuia.

Continutul cazierului fiscal si modalitatea de obtinere

Cazierul fiscal se emite de catre Ministerul Finantelor Publice, la nivel central, si de catre directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti la nivel local. In mod separat, Directia generala de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucuresti si din judetul Ilfov tine o evidenta separata pentru contribuabilii mari cu sediul in municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.

Prezentarea certificatului de cazier fiscal este obligatorie in urmatoarele situatii:
(a) la infiintarea societatilor comerciale, a societatilor cooperative si a cooperativelor agricole, de catre asociati, actionari si reprezentantii legali desemnati;
(b) la solicitarea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora;
(c) la autorizarea exercitarii unei activitati independente de catre solicitanti;
(d) la cesiunea partilor sociale sau a actiunilor de catre noii asociati sau actionari;
(e) la numirea de noi reprezentanti legali, precum si la cooptarea de noi asociati sau actionari cu prilejul efectuarii majorarii de capital social.

Cu exceptia cazului cand certificatul fiscal este cerut in vederea inscrierii asociatiilor si fundatiilor in Registrul asociatiilor si fundatiilor de catre asociatii sau membrii fondatori ai acestora, solicitarea, eliberarea si transmiterea cazierului fiscal se face in mod direct, in format electronic, intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Oficiul National al Registrului Comertului, in baza unui acord semnat intre cele doua institutii. Implementarea acestei proceduri simplificate de obtinere a unui cazier fiscal ar trebui evidentiata drept exemplu pentru alte proceduri administrative, inca greoaie, in Romania.

In cazul in care un contribuabil nu poate beneficia de procedura simplificata de obtinere a cazierului fiscal, Ordonanta 75/2001 prevede o procedura relativ simpla de obtinere a acestuia. Astfel, orice contribuabil persoana fizica poate solicita eliberarea unui certificat de cazier fiscal la organul fiscal in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul fiscal, personal sau prin imputernicit cu procura autentica sau imputernicire avocatiala. Persoanele juridice pot solicita eliberarea unui certificat fiscal prin reprezentantii sai legali sau printr-un mandatar. Intrucat legea nu face o trimitere expresa la forma mandatului la fel ca in cazul solicitantului persoana fizica, mandatul acordat de catre o persoana juridica pentru obtinerea unui certificat de cazier fiscal poate fi dat si sub semnatura privata. Cererea unei persoane fizice trebuie insotita de copia cartii de identitate a solicitantului si copia cartii de identitate a mandatarului, dupa caz. Solicitarea persoanei juridice trebuie insotita de o copie a certificatului de inmatriculare a solicitantului, de o copie certificata a actului constitutiv sau un certificat constatator recent si o copie a cartii de identitate a reprezentantului legal sau a imputernicitului, dupa caz.

Taxa aferenta eliberarii unui certificat de cazier fiscal este in valoare de 20 RON si se plateste, de regula, la sediul organului ce elibereaza cazierul fiscal. Desi Ordonanta 75/2001 prevede in mod expres faptul ca cazierul fiscal se elibereaza pe loc, in practica acesta se elibereaza in termen de cateva ore de la momentul inregistrarii cererii de eliberare a acestuia. Un cazier fiscal este valabil o perioada de 30 de zile de la data emiterii si poate fi folosit numai in scopul pentru care a fost solicitat.