Conform MS, proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope adapteaza sistemul de control si supraveghere a activitatii cu stupefiante si psihotrope instituit prin Legea 339/2005 la situatia existenta in prezent.

Astfel, prin modificarile propuse, se va permite reglementarea modalitatii de supravegere a activitatii cu stupefiante si psihotrope, a autorizarii pentru distributie precum si a autorizarii unitatilor sanitare ce utilizeaza in activitate plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope.

Noul act normativ interzice desfasurarea activitatilor de producere, fabricare, depozitare, comert, intermediere, detinere si distribuire a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope fara autorizatia eliberata de MS. In acelasi timp, si operatiunile de export sau de import vor fi autorizate de MS prin directia sa de specialitate.

Totodata, proiectul prevede ca autorizarea cultivarii in scop industrial si/sau alimentar sau pentru producerea de samanta a plantelor ce contin substante aflate sub control national sa intre in atributiile Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala.

De asemenea, potrivit notei de fundamentare a proiectului de lege, ulterior, MS va aduce modificari si normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 339/2005, urmand a se clarifica prevederile referitoare la autorizarea distribuitorilor de medicamente pentru activitate cu stupefiante, prin corelarea cu dispozitiile Ordinului 1964/2008 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea, organizarea si functionarea unitatilor de distributie angro de medicamente de uz uman; prin corelarea cu prevederile Legii 359/2004 privind simplificarea formalitatilor de inregistrare in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si a persoanelor juridice si ale Ordinului 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, se vor clarifica cerintele pentru autorizarea unitatilor sanitare.

Legea nr. 339/2005 in forma actuala nu contine prevederi privind modelele autorizatiilor emise in baza acesteia. Asadar, potrivit MS, prevederile referitoare la numarul exemplarelor autorizatiilor de import sau de export pot naste confuzii cu privire la numarul si destinatia acestora, ceea ce pericliteaza trasabilitatea acestor produse.

Proiectul este prezentat in fisier atasat.