Ordinul ANAF nr. 2017/2011 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 362 din 24 mai.
Principalele modificari prevazute:

1) Solutionarea, potrivit unei proceduri speciale, a deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare care, urmare analizei de risc, sunt incadrate la risc fiscal mare, dar prin care se solicita la rambursare sume negative de TVA care provin din perioade supuse inspectiei fiscale, finalizata cu decizie de nemodificare a bazei de impunere, care vizeaza si taxa pe valoarea adaugata.

Astfel, daca intreaga suma negativa solicitata la rambursare provine din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA.

Daca suma negativa provine, partial, din perioade pentru care TVA a fost supusa inspectiei fiscale si a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, compartimentul de specialitate emite Decizia de rambursare a TVA prin care se aproba rambursarea sumelor negative aferente perioadelor fiscale pentru care a fost emisa decizia de nemodificare a bazei de impunere.

Pentru sumele negative care provin din perioade pentru care TVA nu a fost supusa inspectiei fiscale si nu a fost emisa o decizie de nemodificare a bazei de impunere, decontul se transmite compartimentului cu atributii de inspectie fiscala, pentru verificarea sumelor negative de TVA aferente perioadelor fiscale care nu au fost supuse inspectiei fiscale.


2) Stabilirea unui termen de max. 5 zile pentru emiterea Deciziei de rambursare in cazul deconturilor cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare incadrate la risc fiscal mic, in vederea fluidizarii procedurii de solutionare a solicitarilor de rambursare.


3) Stabilirea, pentru persoanele impozabile care doresc compensarea sumei negative de TVA solicitate la rambursare cu anumite tipuri de creante fiscale, a obligatiei de a solicita aceasta compensare, in caz contrar organul fiscal va proceda la compensarea, din oficiu, a sumelor negative aprobate la rambursare.


4) Efectuarea inspectiei fiscale ulterioare in maximum 4 ani, pentru solicitarile de rambursare depuse atat de marii contribuabili, contribuabilii mijlocii, cat si de ceilalti contribuabili, solutionate cu risc fiscal mic.

Mentionam ca, pana in prezent, inspectia fiscala ulterioara, in aceste situatii, se efectua max. 2 ani de la data aprobarii rambursarii.

5) Modificarea plafonului prevazut pentru activitatile de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa care permite persoanelor impozabile, altele decat marii contribuabili sau contribuabilii mijlocii, sa beneficieze de regimul special de rambursare pentru exportatori de la min. 75% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 1.000.000 euro (astfel cum este prevazut in prezent), la min. 60% din rulajul debitor al contului de clienti (4111), dar nu mai putin de echivalentul in lei a 500.000 euro.


Precizam ca, potrivit reglementarilor valabile pana in prezent, pentru a beneficia de aplicarea regimului special pentru exportatori, acesti contribuabili trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- au in ultimele 12 luni un grad de conformare la depunerea declaratiilor fiscale si a celor informative de 100%;
- au desfasurat in anul anterior in special, activitati de export si/sau livrari intracomunitare de bunuri scutite de taxa, in procent minim de 75% din rulajul debitor al contului de clienti, dar nu mai putin de 1 mil. euro. Conditia privind procentul de 75% din rulajul contului de clienti trebuie indeplinita si in anul solicitarii regimului;
- activitatea de export sa nu fie desfasurata intr-unul din cele patru domenii considerate cu risc fiscal mare (comert cu cereale, fructe si legume, combustibili, materiale de constructie, material lemnos si deseuri);
- nu au fapte, de natura infractiunilor, inscrise in cazierul fiscal;
- nu a fost deschisa procedura de insolventa sau nu a fost declansata procedura de lichidare voluntara.