Senatorii au respins miercuri cu 54 de voturi „pentru”, 48 „impotriva”, si o abtinere OUG nr. 37/2011, prin care a fost modificata Legea contabilitatii.
Actul normativ permite persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro sa opteze pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Mai multe informatii despre proiectul de ordin al MFP privind aprobarea sistemul simplificat de contabilitate pot fi consultate aici.

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

Aceste entitati vor aplica un plan de conturi simplificat care va cuprinde doar 50 de conturi, in loc de aproximativ 400 de conturi cate sunt in prezent.

De asemenea, OUG nr. 37/2011 prevede ca, in cazul persoanelor care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, contabilitatea poate fi organizata si condusa si de catre persoane fizice care au studii economice superioare, angajate pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului Civil, persoane care intocmesc si semneaza situatiile financiare anuale.

Proiectul de lege va fi trimis pentru dezbatere si adoptare la Camera Deputatilor, forul decizional.

Toate modificarile aduse legii contabilitatii prin OUG nr. 37/2011 pot fi consultate aici.