Codul fiscal a fost modificat recent de catre Guvern prin intermediul OG nr. 30/2011, publicata in Monitorul Oficial, nr. 627. Printre noile reglementari se numara si o serie de aspecte care vizeaza modul de calcul, declarare si plata a impozitului pe profit.

Optiunea pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate

Noile prevederi reglementeaza posibilitatea persoanelor juridice - societati comerciale, de a opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial incepand cu 1 ianuarie 2013 (anterior termenul era 1 ianuarie 2012).

Fac exceptie de la aceasta prevedere:
- societatile comerciale bancare care aplica obligatoriu acest sistem de declarare si plata;
- organizatiile nonprofit si contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura care declara si platesc impozit pe profit anual pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;
- persoanele juridice straine si persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitate in Romania intr-o asociere fara personalitate juridica, persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana, persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice romane, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate din asocieri fara personalitate juridica.

Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit se efectueaza la inceputul anului fiscal pentru care se solicita, si este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit se comunica organelor fiscale teritoriale pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit

Incepand cu anul fiscal 2012, se modifica termenul de depunere al declaratiei anuale de impozit pe profit de la 25 aprilie, inclusiv, a anului urmator la 25 martie, inclusiv, a anului urmator.

De asemenea, incepand cu anul fiscal 2012, se elimina posibilitatea unor categorii de contribuabili platitori de impozit pe profit sa definitiveze inchiderea exercitiului financiar anterior, sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator.

Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declara si se plateste potrivit prevederilor Titlului II „Impozit pe profit” aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011.

Cheltuieli deductibile

Incepand cu 5 septembrie 2011, sunt cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri si:
- cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/ reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/ concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate;
- cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/ concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.