Potrivit biroului de presa al Executivului, principala modificare introdusa prin Hotararea de Guvern adoptata miercuri vizeaza cresterea numarului de dosare care vor fi verificate. Astfel, numarul de anchete sociale efectuate de autoritatile publice la domiciliul solicitantilor ajutorului pentru incalzire va fi majorat de la 3% cat era anterior, la 60% dintre dosarele depuse.

Anchetele sociale vor fi realizate de catre personalul de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de persoanele cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de specialitate al primarului.

De asemenea, normele metodologice de aplicare adoptate de Executiv mai includ si prevederi privind:
• documentele care trebuie prezentate de solicitantii de ajutor pentru incalzirea locuintei, respectiv cererea si declaratia pe propria raspundere privind componenta familiei, veniturile realizate si spatiul locativ;
• modelele de cerere si declaratie pe propria raspundere, borderouri de plata, situatii centralizatoare, alte documente necesare;
• circuitul documentelor intre institutiile responsabile cu acordarea acestui ajutor;
• procedurile specifice de stabilire a nivelului consumului individual de energie termica, respectiv gaze naturale;
• stabilirea formulelor de calcul pe baza carora furnizorii de energie termica, respectiv de gaze naturale, calculeaza ajutorul efectiv de care beneficiaza familia sau persoana care este eligibila pentru acordarea ajutorului;
• verificarea de catre primari, inclusiv prin ancheta sociala, a informatiilor declarate de solicitantii ajutorului de incalzire;
• modalitatea de monitorizare si verificare a acordarii ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.

Conform OG nr. 70/2011, ajutorul pentru incalzirea locuintei se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia. Astfel, pentru sezonul rece 2011-2012, formularele de cerere si declaratiile pe propria raspundere se transmit la primarii pana la finalul lunii urmatoare, fie individual, fie prin asociatiile de proprietari/locatari sau prin furnizorii de energie termica.

Formularul de cerere si declaratia pe propria raspundere se vor completa dupa un model stabilit prin normele de aplicare a ordonantei, care vor fi elaborate pana, cel tarziu, la inceputul lunii urmatoare. Aceste documente vor fi puse la dispozitia consumatorilor pana, cel tarziu, la debutul lunii octombrie.

Ulterior, pana la finalul lunii noiembrie, consumatorii vor fi instiintati daca beneficiaza sau nu de ajutorul pentru incalzirea locuintei.

Conform actului normativ, dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzirea locuintei se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

In OG nr. 70/2011 se prevede decalarea, pentru sezonul rece 1 noiembrie 2011—31 martie 2012, cu 10 zile lucratoarea a tuturor termenelor prevazute in actul normativ.

Conform primului-ministru, Emil Boc, prin noile reglementari privind plafonul de acordare a subventiei, numarul beneficiarilor de ajutoare pentru incalzirea locuintei va creste de la 200.000 la 320.000.

Citeste AICI mai multe informatii despre acordarea ajutoarelor pentru incalzirea locuintei.