Guvernul a modificat Codul fiscal la inceputul lunii septembrie, prin OG 30/2011, stabilind ca anumite entitati sa depuna trimestrial declaratia fiscala unica 112. Este vorba despre:
  • asociatiile, fundatiile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoanele juridice, cu exceptia institutiilor publice care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
  • persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, persoanele fizice care exercita profesii liberale, precum si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca;
  • persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
  • persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care in anul anterior au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv.
Conform modificarilor din Codul fiscal, si firmele infiintate in cursul anului pot opta pentru depunerea trimestriala a declaratiei fiscale unice incepand cu anul infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anului estimeaza un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze un venit total de pana la 100.000 euro.

Prin noul formular 010, se pun in practica tocmai aceste reglementari. Mai exact, in noul model al declaratiei 010 se introduc in vectorul fiscal informatii privind venitul total estimat si numarul mediu de salariati estimat, pentru entitatile infiintate in cursul anului, iar pentru contributiile sociale si impozitul pe venitul din salarii si pe venituri asimilate salariilor, se introduce perioada fiscala de declarare trimestriala.

Potrivit ANAF, formularul 010 se completeaza de persoanele juridice, asocierile si alte entitati fara personalitate juridica. Declaratia de inregistrare se completeaza cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar declaratia de mentiuni se completeaza ori de cate ori se modifica datele declarate anterior. Documentul se utilizeaza la atribuirea codului de identificare fiscala si eliberarea certificatului de inregistrare fiscala, precum si la actualizarea informatiilor.

Formularul se completeaza in dublu exemplar, cu majuscule. Un exemplar se pastreaza de contribuabil, iar celalalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Puteti descarca noul formular al declaratiei 010 din fisierul atasat.