Indicatiile privind numerotarea facturilor si a celorlalte documente financiar-contabile sunt cuprinse in doua acte normative: Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 2226/2006 si Ordinul MInisterului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008.

Totusi, fie ca vorbim de facturi, fie ca vorbim de alte documente financiar-contabile, procedura de numerotare si inseriere este similara.

Trebuie sa retineti ca fiecare persoana juridica isi emite proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii, dupa caz, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria de la care se emite primul document.

Cum numerotam facturile

Potrivit prevederilor legale (Anexa 4 la Ordinul MFP nr. 2226/2006), persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii intr-o societate comerciala trebuie sa desemneze, prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe (daca este cazul), care sa aiba atributii privind alocarea si gestionarea numerelor aferente facturilor emise de respectiva societate.

Factura va avea un numar de ordine, in baza uneia sau mai multor serii, numar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de societate, astfel incat sa se asigure necesarul in functie de numarul de facturi emis. In alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale.

De asemenea, este important de retinut ca, in fiecare an, trebuie sa se stabileasca numarul de la care se va emite prima factura.

Cum numerotam celelalte documente financiar-contabile

Procedura de numerotare a documentelor financiar-contabile, similara cu cea aplicata in cazul facturilor, este prevazuta in Norma metodologica de de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, aprobata prin Ordinul MInisterului Economiei si Finantelor nr. 3512/2008.

Astfel, conform art. 17 din acest act normativ, persoanele care raspund de organizarea si conducerea contabilitatii trebuie sa desemneze, tot prin decizie interna scrisa, o persoana sau mai multe, care sa aiba responsabilitatea alocarii si gestionarii numerelor aferente.

La fel ca la facturi, fiecare formular financiar-contabil trebuie sa aiba un numar de ordine sau o serie (in functie de specificul documentului) . De asemenea, atat numarul, cat si seria trebuie sa fie secventiale si stabilite de societate. Pentru alocarea numerelor se va tine cont de structura organizatorica, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.

Nu uitati! Persoanele juridice emit proceduri proprii de stabilire si/sau alocare de numere ori serii pentru documentele financiar-contabile, dupa caz, prin care se va mentiona, pentru fiecare exercitiu financiar, care este numarul sau seria de la care se emite primul document.