Prevederile referitoare la masurile de simplificare adoptate de catre Guvern prin OUG 49/2011 se aplica numai pentru livrarile in interiorul tarii a unor bunuri din sectorul comercializarii cerealelor si plantelor tehnice.

Care sunt operatiunile pentru care aplicam taxare inversa?

Operatiunile pentru care se aplica taxarea inversa sunt:
  • livrarea de deseuri si materii prime secundare rezultate din valorificarea acestora;
  • livrarea de masa lemnoasa si materiale lemnoase;
  • livrarea de bunuri din urmatoarele categorii de cereale si plante tehnice: grau dur, alac (Triticum spelta), destinat insamantarii, grau comun destinat insamantarii, alt alac (Triticum spelta) si grau comun, nedestinate insamantarii, secara, orz, porumb, boabe de soia, chiar sfaramate, seminte de rapita sau de rapita salbatica, seminte de floarea-soarelui, chiar sfaramate si sfecla de zahar;
  • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, precum si transferul altor unitati care pot fi utilizate de operatori in conformitate cu aceeasi directiva.
Important! Taxarea inversa pentru cereale si plante tehnice se aplica pana la data de 31 mai 2013 inclusiv.

Procedura de aplicare a masurilor de simplificare

Prevederile referitoare la masurile de simplificare se aplica numai pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii in interiorul tarii.
Pe facturile emise pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii pentru care se aplica masurile de simplificare, furnizorii/prestatorii nu vor inscrie taxa colectata aferenta.

Atentie! Conditia obligatorie pentru aplicarea taxarii inverse este ca atat furnizorul, cat si beneficiarul sa fie inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 din CF.

Beneficiarii vor determina taxa aferenta, care se va evidentia in decontul de TVA atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila. Beneficiarii au drept de deducere a taxei in limitele si in conditiile stabilite la art. 145 - 147 indice 1 din Codul Fiscal.

In cazul livrarilor de bunuri pentru care se aplica masurile de simplificare, inclusiv pentru avansurile incasate, furnizorii emit facturi fara taxa si inscriu in aceste facturi o mentiune referitoare la faptul ca au aplicat taxarea inversa. Taxa se calculeaza de catre beneficiar si se inscrie in facturi si in jurnalul pentru cumparari, fiind preluata atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa. Din punct de vedere contabil, beneficiarul va efectua in cursul perioadei fiscale inregistrarea 4426 = 4427 cu suma taxei aferente.

Inregistrarea taxei de catre cumparator, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila in decontul de taxa este denumita autolichidarea taxei pe valoarea adaugata. Colectarea taxei pe valoarea adaugata la nivelul taxei deductibile este asimilata cu plata taxei catre furnizor/prestator.

Important! Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achizitii supuse taxarii inverse vor deduce taxa in decontul de taxa in limitele si in conditiile stabilite la art. 145, 145 indice 1, 146, 147 si 147 indice 1 din Codul Fiscal.

Taxarea inversa pentru cerealele si plantele tehnice prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 49/2011 se aplica numai pentru livrarile a caror exigibilitate de taxa, determinata potrivit art. 134 indice 2 din CF, intervine incepand cu data de 31 mai 2011, respectiv numai pentru livrarile realizate incepand cu data de 31 mai 2011, precum si pentru facturile partiale si/sau de avansuri emise incepand cu aceasta data. in situatia in care livrarile au avut loc inainte de data de 31 mai 2011, dar facturile aferente acestor livrari au fost emise dupa aceasta data, se aplica regimul normal de taxare.

Atentie! Pct. 2 alin. (8) din normele metodologice date in aplicarea prevederilor de mai sus reglementeaza situatia in care o societate care comercializeaza cereale sau plante tehnice de natura celor mentionate in Ordonanta Guvernului nr. 49/2011, a emis facturi partiale si/sau de avansuri anterior datei intrarii in vigoare a acestui act normativ, respectiv 31 mai 2011, dar livrarea bunurilor are loc dupa aceasta data.

In aceasta situatie la regularizarea facturilor partiale si/sau de avansuri emise anterior datei de 31 mai 2011 se va mentine regimul aplicat la data exigibilitatii de taxa, respectiv regimul normal de taxa, furnizorul fiind obligat sa aplice taxarea inversa numai pentru diferenta dintre valoarea livrarii si sumele facturate anterior datei de 31 mai 2011. Masuri intreprinse in situatia neaplicarii taxarii inverse conform art. 160 din CF.

In cazul neaplicarii taxarii inverse prevazute de lege organele de inspectie fiscala vor dispune masuri pentru obligarea furnizorilor/prestatorilor si a beneficiarilor la corectarea operatiunilor si aplicarea taxarii inverse.

Totodata, in cadrul inspectiei fiscale la beneficiarii operatiunilor, organele de inspectie fiscala vor avea in vedere ca beneficiarul avea obligatia sa colecteze TVA la momentul exigibilitatii operatiunii, concomitent cu exercitarea dreptului de deducere.