Inca de la 1 iulie 2011, a intrat in vigoare o noua procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala, aprobata de Finante prin Ordinul MFP nr. 2014/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 396 din 6 iunie 2011.

Actul normativ a adus o procedura unica de eliberare a certificatului, indiferent de statutul juridic al contribuabililor. Mai mult decat atat, ordinul a permis contribuabililor sa solicite mai multe exemplare ale certificatului.

Cand se elibereaza certificatul de atestare fiscala?

Organul fiscal competent pentru administrarea creantelor fiscale datorate de contribuabili are obligatia de a elibera certificatul care atesta modul de indeplinire a obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri la solicitarea contribuabililor;
la solicitarea altor autoritati publice sau din oficiu, in situatia in care se schimba competenta de administrare a creantelor fiscale, ca urmare a schimbarii domiciliului fiscal sau altor situatii prevazute de lege.

Pentru a solicita certificatul de atestare fiscala, contribuabilul trebuie sa depuna o cerere la organul fiscal competent, fie direct la registratura, fie prin posta, cu confirmare de primire.

Eliberarea certificatului de atestare fiscala este supusa taxelor extrajudiciare de timbru, cu exceptia cazului in care certificatul se elibereaza la solicitarea autoritatilor publice sau din oficiu, de organul fiscal.

Ce verifica Fiscul?


Pentru a elibera certificatul de atestare fiscala, organul fiscal competent verifica:
a) dosarul fiscal al contribuabilului;
b) fisa pentru evidenta analitica pe platitori a contribuabilului;
c) existenta sumelor de restituit/rambursat pentru care nu au fost emise decizii de restituire/rambursare pana la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala;
d) existenta deciziilor de rambursare emise de organul fiscal pentru care nu au fost emise si inregistrate in evidenta fiscala note de compensare.

Daca organul fiscal constata ca nu au fost depuse de catre contribuabil declaratiile fiscale, acesta instiinteaza contribuabilul privind depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale.

In acest caz, termenul de eliberare a certificatului de atestare fiscala se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data transmiterii instiintarii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu.

In situatia in care organul fiscal constata ca, anterior depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, contribuabilul a fost instiintat cu privire la depasirea termenului legal de depunere a declaratiei fiscale, acesta emite si comunica decizia de impunere din oficiu pana la emiterea certificatului de atestare fiscala, daca s-a implinit termenul de 15 zile de la instiintarea contribuabilului.

Daca termenul de 15 zile se implineste dupa data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, termenul de eliberare a certificatului se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data depunerii declaratiilor fiscale sau data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, dupa caz.

Organul fiscal emite si inregistreaza in evidenta fiscala notele de compensare in toate cazurile in care exista decizii de rambursare aprobate, cu incadrarea in termenul prevazut de lege pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala.

Luna octombrie a adus un nou model al certificatului

In luna octombrie, Finantele au publicat un alt act normativ prin care au completat procedura de eliberare a certificatului de atestare fiscala, stabilind si un nou model pentru acest document. Masura era necesara in conditiile in care modificari aduse Codului de procedura fiscala prin OG nr, 29/2011 au dat posibilitatea ca certificatul de atestare fiscala sa cuprinda si datoriile statului fata de contribuabili.

Mai exact, OG nr. 29/2011 a reglementat posibilitatea organului fiscal de a inscrie in certificatul de atestare fiscala sumele certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul solicitant al documentului le are de incasat de la autoritatile sau institutiile publice care atribuie contracte de achizitie publica.

Inscrierea acestor sume in certificat se face in baza unui document eliberat de autoritatea contractanta prin care se dovedeste ca sumele sunt certe, lichide si exigibile.

In aceste conditii, MFP a publicat Ordinul nr. 2.618/2011, publicat in Monitorul Oficial nr. 712, care pune in practica tocmai aceste modificari, armonizand procedura de obtinere a certificatului de atestare fiscala cu noile reglementari din Codul de procedura fiscala.

Acest act normativ stabileste un nou formular pentru cererea pe care contribuabilii trebuie sa o depuna atunci cand solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscala, dar si un nou model pentru certificatul de atestare fiscala. Noile formulare, valabile in 2012, pot fi consultate in fisierele atasate acestui articol.

De asemenea, Ordinul MFP prevede ca, in situatia in care contribuabilul are de incasat bani de la autoritatile contractante definite potrivit OUG nr. 34/2006, odata cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, trebuie sa depuna si un document eliberat de respectivele autoritati prin care se certifica cuantumul sumelor certe, lichide si exigibile pe care contribuabilul le are de incasat de la acestea. Documentul trebuie depus in original la administratia finantelor publice in a carei raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal.

“Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii si trebuie sa fie in termen de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscala”, se mai precizeaza in actul normativ citat.

Acest document trebuie sa contina obligatoriu urmatoarele elemente:
  • denumirea autoritatii contractante;
  • data emiterii documentului;
  • numarul si data incheierii contractului intre contribuabil si autoritatea contractanta;
  • sumele certe, lichide si exigibile datorate pana la data emiterii documentului de catre autoritatea contractanta, defalcate pe fiecare contract in parte;
  • precizarea ca documentul este emis in vederea eliberarii certificatului de atestare fiscala
  • numele, prenumele, functia si semnatura persoanelor imputernicite ale autoritatii contractante;
  •  stampila autoritatii contractante.
___
Nota AvocatNet.ro: Puteti consulta atasat modelele pentru certificatul de atestare fiscala si pentru cererea de eliberare a acestui document, utilizate in 2012.