Modificarile Codului fiscal din septembrie 2011, prin OG 30/2011, au adus un nou termen pana la care trebuie depusa declaratia anuala de impozit pe profit, incepand cu anul fiscal 2012.

Astfel, noul termen limita pentru depunerea declaratiei anuale de profit este 25 martie inclusiv a anului urmator. In vechea reglementare, termenul era 25 aprilie, inclusiv, a anului urmator.

Noile reguli se aplica incepand cu anul fiscal 2012, ceea ce inseamna ca impozitul pe profit datorat pentru anul 2012 se declara si se plateste pana la 25 martie 2013.

In ceea priveste impozitul pe profit datorat pentru anul fiscal 2011, acesta se va calcula si plati potrivit prevederilor aplicabile pana la data de 31 decembrie 2011.

Concret, pentru anul 2011, declaratia anuala de impozit pe profit se va depune pana la 25 aprilie 2012.
De asemenea, OG 30/2011 elimina, tot incepand cu anul fiscal 2012, si posibilitatea unor categorii de contribuabili platitori de impozit pe profit sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit si sa plateasca impozitul pe profit aferent, pana la data de 25 februarie, inclusiv, a anului urmator.

Alte modificari in materie de impozit pe profit, aplicabile din 2012

Codul fiscal a fost modificat inca o data si la final de 2011, in luna decembrie, prin OUG 125/2011. Acest act normativ a adus cateva modificari in ceea ce priveste impozitul pe profit.

Astfel, incepand din 1 ianuarie 2012, au fost eliminate din categoria veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit, diferentele favorabile de valoare rezultate din evaluarea titlurilor de participare si a obligatiunilor emise pe termen lung, efectuata potrivit reglementarilor contabile.

In acelasi timp, au fost introduse in categoria veniturilor neimpozabile, veniturile reprezentand anularea rezervei inregistrate ca urmare a participarii in natura la capitalul altor persoane juridice.

In ceea ce priveste cheltuielile deductibile, OUG 125/2011 a inclus in aceasta categorie si cheltuielile inregistrate ca urmare a restituirii subventiilor primite de la Guvern, agentii guvernamentale si alte institutii nationale si internationale, precum si cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in numerar la momentul acordarii efective a beneficiilor, daca acestea sunt impozitate conform regulilor stabilite la Titlul III „Impozit pe venit”.

Cheltuielile cu carburantii, deductibile partial

Incepand din 2012, cheltuielile privind combustibilul, in cazul vehiculelor destinate transportului rutier de persoane, care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii de productie, vor avea o deductibilitate limitata la calculul impozitului pe venit si impozitului pe profit. Aceste cheltuieli se vor deduce limitat in proportie de 50% din valoarea acestora, diferenta ramanand nedeductibila.

Confom OUG 125/2011, firmele vor putea deduce in proportie de 50% cheltuielile cu carburanti, pentru vehiculele destinate transportului de persoane, cu maximum noua locuri, cu o greutate maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului”.

Amortizarea fiscala si cheltuielile deductibile

OUG 125/2011 mai stabileste ca cheltuielile reprezentand valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite, in situatia in care se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale cu valoare fiscala ramasa neamortizata sunt considerate cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil. In acest caz, valoarea fiscala ramasa neamortizata a mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale se recalculeaza in mod corespunzator, prin diminuarea acesteia cu valoarea fiscala ramasa neamortizata aferenta partilor inlocuite ºi majorarea cu valoarea fiscala aferenta partilor noi inlocuite, pe durata normala de utilizare ramasa.

Daca se inlocuiesc parti componente ale mijloacelor fixe amortizabile/imobilizarilor necorporale dupa expirarea duratei normale de utilizare, pentru determinarea amortizarii fiscale se va stabili o noua durata normala de utilizare de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.

Important! Trebuie sa stiti ca OG 30/2011 a adus si ea cateva completari in ceea ce priveste cheltuielile deductibile . Astfel, actul normativ a adaugat in categoria cheltuielilor efectuate in scopul realizarii de venituri (cheltuieli deductibile) si:

  • cheltuielile efectuate de operatorii economici cu evaluarea/ reevaluarea activelor fixe corporale care apartin domeniului public al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale, primite in administrare/ concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate;
  • cheltuielile efectuate de operatorii economici cu inscrierea in cartile funciare sau cartile de publicitate imobiliara, dupa caz, a dreptului de proprietate a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor publice primite in administrare/ concesiune, dupa caz, cheltuieli efectuate la solicitarea conducatorului institutiei titulare a dreptului de proprietate.

Aceasta reglementare a intrat deja in vigoare in 5 septembrie 2011.

Modificari si la cheltuielile nedeductibile

OUG 125/2011 a introdus in categoria cheltuielilor nedeductibile si cheltuielile cu beneficiile acordate salariatilor in instrumente de capitaluri cu decontare in actiuni. Acestea reprezinta elemente similare cheltuielilor la momentul acordarii efective a beneficiilor daca acestea sunt impozitate conform Titlului III „Impozit pe venit”.

In acelasi timp, prin OUG nr. 125/2011, au fost excluse din categoria cheltuielilor nedeductibile, cheltuielile determinate de diferentele nefavorabile de valoare a titlurilor de participare la persoanele juridice la care se detin participatii, precum si de diferentele nefavorabile de valoare aferente obligatiunilor emise pe termen lung, cu exceptia celor determinate de vanzarea-cesionarea acestora.