Declaratia 100 se depune de catre platitorii de impozite, taxe si contributii sociale carora le revin obligatii de plata la bugetul stat, conform Nomenclatorului aprobat prin Ordinul ANAF nr. 73/2011, pe care il puteti consulta si pe site-ul ANAF. Astfel, declaratia include date referitoare la obligatii ca de exemplu: impozit pe profit din asociere; impozit privind venitul persoanelor fizice; taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc; impozit pe veniturile microintreprinderilor, accize pentru combustibili si altele.

ANAF a modificat la inceputul lunii decembrie modalitatea de raportare si de depunere pentru declaratia 100.

Astfel, de la 1 decembrie 2011, pentru perioadele de raportare incepand cu noiembrie 2011, formularul 100 se poate genera doar prin doua noi programe de asistenta. Noile versiuni ale programelor de asistenta (Soft A si Soft J) pentru declaratia 100 pot fi descarcate de pe portalul ANAF, sectiunea Declaratii electronice – Descarcare declaratii, unde veti regasi si prevederile legale, precum si instructiuni / documentatie de ajutor.

Noua modalitate de raportare a formularului 100 este PDF cu fisier .xml atasat.

Atentie! Contribuabilii care definitiveaza pana la 25 februarie inchiderea exercitiului financiar (altii decat societatile comerciale bancare, persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine) nu selecteaza obligatia „Impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele de la pct.1” (pct. 2 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat) in Declaratia 100 pentru trimestrul IV 2011. Acesti contribuabili trebuie sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit, formular 101, fara a depune formularul 100 pentru impozitul pe profit pentru trimestrul IV al anului de raportare si vor plati impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la 25 februarie 2012 inclusiv.

Contribuabilii care declara pana la 25 ianuarie 2012 prin formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” si platesc o suma egala cu impozitul pe profit calculat si evidentiat pentru trimestrul III 2011, trebuie sa depuna declaratia anuala de impozit pe profit (formular 101) si sa faca plata finala a impozitului pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la 25 aprilie 2012 inclusiv.

Cum depui online declaratia?

Depunerea prin Internet a declaratiei 100 poate fi facuta doar pe pagina de upload creata initial pentru declaratia 112, accesibila prin portalul www.e-guvernare.ro, dupa autentificarea cu certificat digital calificat. Pana in decembrie, depunerea online a declaratiei 100 s-a facut pe portalul ANAF.

Asadar, pentru a putea depune formularul prin internet, trebuie sa detineti un certificat digital calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau sa imputerniciti persoane care detin acest certificat.

Obtinerea unui certificat calificat se face de la unul din furnizorii acreditati de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale si mentionati pe site-ul www.mcsi.ro. Este vorba despre SC CERT SIGN SRL, SC DIGI SIGN SA si SC TRANS SPEED SRL. (AvocatNet.ro a scris mai multe despre cum puteti obtine un certificat digital aici)

Dupa ce ati achizitionat un certificat digital, trebuie sa il inregistrati pe site-ul ANAF la sectiunea „Declaratii electronice”. Aceasta inregistrare presupune urmatoarele operatiuni ce trebuie efectuate:

  • Descarcarea documentului de confirmare, completarea si trimiterea acestuia spre avizare furnizorului certificatului calificat.
  • Inregistrarea documentului de confirmare avizat pe portalul ANAF in sectiunea dedicata.
  • Printarea, semnarea si stampilarea formularului 150 generat in urma inregistrarii documentului de confirmare.
  • Prezentarea la orice unitate fiscala cu formularul 150 completat, impreuna cu actul de identitate si documentul care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului sau imputernicirea.

Dupa verificarea documentelor, solicitantului i se va transmite un e-mail prin care i se confirma dreptul de utilizare a serviciului de depunere online a declaratiilor fiscale.

Daca ati trecut si de aceasta etapa, mai trebuie doar sa descarcati formularele electronice de pe portalul ANAF, sa le completati si sa le transmiteti. De asemenea, trebuie sa examinati starea declaratiilor transmise. (Un Ghid amanuntit despre depunerea online a declaratiilor fiscale puteti citi aici)

Atentie! Odata cu depunerea declaratiei 100, ANAF a modificat si modalitatea de depunere a formularelor 300 si 710. In mod similar cu formularul 100, declaratiile 100 si 710 pot fi generate doar prin cele doua noi programe de asistenta (Soft A si Soft J) si trebuie depuse tot pe pagina de de upload creata initial pentru depunerea declaratiei 112.

Depunerea in format hartie

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaratiilor vor putea depune formularele la ghiseul organelor fiscale, in format PDF cu fisier .xml atasat, pe suport CD, insotite de declaratia listata, semnata si stampilata.

Pentru perioadele de raportare anterioare lunii noiembrie 2011, declaratia vor putea fi depuse doar la ghiseu, pe suport hartie cu cod de bare sau cu fisier .txt pe suport electronic, generate prin programele de asistenta accesibile pe portalul ANAF, sectiunea Asistenta contribuabili – Programe utile – Declaratii fiscale.

Care sunt termenele de depunere

Declaratia 100 se depune lunar, trimestrial sau alte termene, in functie de obligatiile de plata raportate. Nedepunerea la termen a declaratiei 100 este sanctionata cu amenda cuprinsa intre 500 lei si 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.

Declaratia 100 se depune lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) impozit retinut la sursa, conform legislatiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor sociale nu revine platitorului de venit, impozit pe veniturile din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii contributiilor sociale nu revine platitorului de venit, impozit pe veniturile din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobanzi, impozit pe castigul din operatiuni de vanzare- cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si din orice alte operatiuni de acest gen, altele decat cele cu instrumente financiare tranzactionate pe piete autorizate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din premii si din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activitati agricole, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
b) accize, cu exceptia accizelor prevazute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), (8) si (9) din Codul fiscal;
c) impozit la titeiul din productia interna;
d) impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
e) impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau conform conventiilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alte state;
f) varsaminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neincadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) taxa anuala de autorizare a jocurilor de noroc, regularizata periodic, in functie de realizari; taxa de acces pentru jocurile de noroc;
h) contributii pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, prevazute de Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia 100 se depune trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei de raportare, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, datorate de societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si de sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine;
b) impozit pe profit datorat de persoane juridice romane, altele decat cele prevazute la lit. a);
c) impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
d) impozit pe profit datorat de persoane juridice straine, altele decat cele prevazute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania, impozit pe profit din asocieri fara personalitate juridica, impozit pe profit datorat de persoane juridice straine care vand/cesioneaza proprietati imobiliare situate in Romania sau titluri de participare detinute la o persoana juridica romana, conform art. 13 lit. b), c) si d) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) impozit pe veniturile microintreprinderilor;
f) impozit pe veniturile persoanelor fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica microintreprindere, care nu genereaza o persoana juridica;
g) redevente miniere si petroliere;
h) facilitatile fiscale prevazute la art. 38 alin. (1) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

De asemenea, formularul 100 trebuie depus si la alte termene astfel:

  • pana la data de 25 decembrie inclusiv a anului in curs pentru anul urmator, pentru obligatiile de plata reprezentand taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale, cuprinsa la pozitia 25 din Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat;
  • pana la termenul de plata prevazut de lege, pentru urmatoarele obligatii de plata: impozit pe veniturile din dobanzi, in cazul imprumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozit pe castigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, in cazul societatilor inchise, si din transferul partilor sociale; impozit pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice; varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale; taxe pentru organizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
  • pana la termenul prevazut la art. 20652 alin. (4) si (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru accizele datorate de operatorii economici, in situatiile prevazute la art. 2067 alin. (1) lit. b) si c), alin. (7), (8) si (9) din aceeasi lege.