Noile formulare 100 si 101 se regasesc in Ordinul ANAF nr. 70/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 75, din 30 ianuarie 2012.

Actul normativ modifica declaratia 101 si instructiunile sale de completare, precum si o anexa a declaratiei 100.

Astfel, din formularul 101 s-au eliminat sectiunile referitoare la impozitul minin, in timp ce anumiti indicatori din continutul sectiunii B "Date
privind impozitul pe profit" au fost actualizati.

Potrivit Ordinului ANAF publicat luni, noul model al formularului 101 se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2011, cu termen de raportare in 2012.

Modificarile la formularul 101 au fost necesare in conditiile in care, prin OG nr. 30/2011, incepand cu anul 2012, a fost reglementat un nou sistem de stabilire si plata a impozitului pe profit, datorat in cursul anului. Astfel, in cursul anului, platitorii de impozit pe profit au obligatia declararii si platii impozitului pe profit trimestrial, pentru trimestrele I – III, iar definitivarea impozitului pe profit anual, se efectueaza pana la termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit.

De la aceasta prevedere fac exceptie:

  • contribuabilili care aplica sistemul platilor anticipate (societati comerciale bancare - persoane juridice romane si sucursalele din Romania ale bancilor - persoane juridice straine);
  • contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura;
  • organizatiile nonprofit.

De asemenea, Ordinul ANAF nr. 70/2012 a modificat si Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetul de stat, anexa la formularul 100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat“. Acesta a fost completat prin introducerea a doua creante fiscale:

  • impozit pe veniturile din arenda - pozitia nr. 12 care se declara si se plateste lunar, pana la 25 inclusiv a lunii urmatoare platii venitului;
  • contributia trimestriala datorata pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii - pozitia nr. 63 care se declara si se plateste pana la 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

Totodata, din Nomenclator au fost eliminate campurile referitoare la impozitul pe veniturile obtinute din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor de comision sau mandat comercial, acestea fiind regasite de acum la pozitia impozit pe veniturile desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil.

Potrivit Ordinului nr. 70/2012, noul formular 100 se va utiliza pentru declararea obligatiilor de plata aferente anului fiscal 2012. Totusi, in cazul producatorilor de medicamente care datoreaza contributie trimestriala, pentru declararea acestei contributii, formularul 100 se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor aferente trimestrului IV 2011.

Noul formular pentru declaratia 100 este necesar ca urmare a modificarilor regimului fiscal al veniturilor din arendare, aduse prin OUG nr.125/201, incepand cu 1 ianuarie 2012. Astfel, impozitul pe venitul din arenda se stabileste prin retinere la sursa de catre platitorul de venit (arendator), impozitul fiind final. Arendatorul poate opta pentru determinarea venitului net in sistem real, caz in care impozitul se stabileste de catre organul fiscal.

Totodata, prin acest act normativ au fost corelate dispozitiile art.52 din Codul fiscal cu dispozitiile noului Cod Civil. La art.52 din Codul fiscal, au fost eliminate categoriile de venituri evidentiate distinct si care, in prezent, se includ in categoria veniturilor desfasurate in baza
contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil (venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie, venituri din activitati desfasurate in baza contractelor comision sau mandat comercial).

De asemenea, modificarile la formularul 100 au fost impuse si de faptul ca, incepand cu data de 1 octombrie 2011, prin OUG nr.77/2011, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora au fost obligati sa plateasca trimestrial, pentru medicamentele gratuite si compensate pe care le desfac pe piata romaneasca, o anumita contributie prin care sa asigure finantarea sistemului public de Sanatate. Mai exact aceste sume sunt folosite pentru medicamente incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala si pentru servicii medicale. Aceasta contributie trimestriala trebuie platita de producatorii de medicamente este asimilata obligatiei fiscale si este administrata de catre ANAF. Ea se vireaza trimestrial pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.