Potrivit Ordinului Ministerului Finantelor nr.870/2005, actul normativ care il reglementeaza, registrul de evidenta fiscala se intocmeste de catre contribuabilii care sunt inregistrati ca platitori de impozit pe profit. Desi registrul este document cu regim special de tiparire si distribuire, normele legale permit societatilor sa-l intocmeasca si in forma electronica (conform art. 12 din actul normativ citat).

Acest registru are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Documentul se patreaza la domiciliul fiscal al contribuabilului si trebuie prezentat organelor de inspectie fiscala de cate ori este nevoie.

"Registrul de evidenta fiscala se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestuia si se completeaza astfel incat sa permita in orice moment identificarea si controlul operatiunilor efectuate pentru determinarea impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat", se mai precizeaza in Ordinul MFP nr. 870/2005.

Informatiile inscrise in acest registru trebuie inregistrate in ordine cronologica si trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

"Inregistrarile in Registrul de evidenta fiscala se vor face pentru fiecare perioada pentru care contribuabilul are obligatia de a declara impozitul pe profit", mai prevede actul normativ citat.

Registrul de evidenta fiscala se elibereaza contra cost de catre unitatile fiscale, pe baza unei cereri. Aceasta trebuie insotita de certificatul de inregistrare al societatii emis de Oficiul National al Registrului Comertului,. Totusi, s-ar putea sa mai aveti nevoie si de:

  • copie Certificat Constatator;
  • copie Hotarare Judecatoreasca de infiintare a societatii comerciale;
  • copie dupa actul de identitate al persoanei delegate sa depuna solicitarea si sa ridice registrul.

Cererea pentru achizitionarea registrului trebuie depusa in maxim 30 de zile de la inregistrarea unei societati (numai daca firma s-a declarat platitoare de impozit pe profit). Contribuabilii care nu mai indeplinesc conditiile de platitori de impozit pe veniturile microintreprinderilor trebuie sa achizitioneze Registrul de evidenta fiscala in 30 de zile de la data la care au devenit platitori de impozit pe profit.