In procedurile accesibile relatiilor dintre profesionisti – o sfera mai larga a comerciantilor, introdusa de Noul Cod Civil – se remarca existenta unei proceduri litigioase de drept comun si a doua proceduri urgente si mai putin costisitoare: ordonanta de plata si somatia de plata.

Sfera de aplicabilitate a ordonantei de plata

In primul rand, pentru a putea beneficia de aceasta procedura, este necesar sa avem o creanta certa, lichida si exigibila.

Ca regula, creanta este certa atunci cand rezulta din cuprinsul facturilor emise. Creanta certa este aceea a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte, chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta.

Prin urmare, atunci cand se ivesc neintelegeri intre partile contractante, ce tin de receptia cantitativa si calitativa a marfurilor, serviciile furnizate, fiind contestate si sumele de bani datorate, creanta nu este certa.

Totusi, conform art. 9 al OUG 119/2007, debitorul poate contesta creanta prin intampinare, instanta urmand sa verifice daca aceasta contestatie este intemeiata. In cazul in care se considera intemeiata, se va pronunta, pe ordonanta, o incheiere irevocabila. Desi respectiva incheiere nu mai poate fi atacata, fiind irevocabila, creditorul poate introduce o cerere pe baza dreptului comun, incheierea neavand, pe dreptul comun, autoritate de lucru judecat.

De asemenea, creanta este obligatoriu sa fie exprimata in bani, per a contrario, un contract de barter nu ar putea face obiectul ordonantei.

Creanta este lichida, atunci cand catimea ei este determinata prin insusi actul de creanta sau cand este determinabila cu ajutorul actului de creanta.

Actele de creanta pot fi autentice sau nu, emanand fie de la debitor, fie recunoscute de acesta, prin diferite cai. De asemenea, pot fi opozabile lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.

Creanta este exigibila atunci cand obligatia a ajuns la scadenta, termenul de plata fiind depasit.

Aspecte privind ordonanta de plata
  • Dobanzile pot fi cerute atat daca au fost prevazute in contract, cat si daca nu au fost prevazute in contract, in acest caz aplicandu-se rata dobanzii de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei. Rata de referinta in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica in urmatoarele 6 luni;
  • Nu este necesara procedura plangerii prealabile;
  • Creanta poate fi contestata numai prin intampinare – astfel, aparari de genul neindeplinirii corespunzatoare a obligatiilor contractuale nu sunt considerate, in practica, proceduri de contestare a creantei;
  • Plata efectuata in timpul procesului duce la pronuntarea unei hotarari de expedient;
  • Instanta acorda termen de plata care nu va fi mai mic de 10 zile si nici nu va depasi 30 de zile de la data comunicarii ordonantei de plata;
  • Hotararea prin care este admisa cererea creditorului poate fi atacata cu actiune in anulare in termen de 10 zile de la comunicarea hotararii;
  • Hotararea pronuntata este titlu executoriu de drept si nu mai trebuie investita cu formula executorie;
  • Cererea in anulare NU suspenda executarea. Totusi, in practica, executorii judecatoresti nu accepta inceperea executarii silite in aceasta faza. Suspendarea executarii va putea fi insa incuviintata, la cererea debitorului, numai cu dare de cautiune, al carei cuantum va fi fixat de instanta;
  • Executarea silita nu se poate incepe decat dupa expirarea termenului de plata stabilit de instanta;
  • Spre deosebire de somatia de plata, in contestatia la executare nu se pot invoca decat aspecte legate de procedura de executare, nefiind posibila, deci, o contestatie la titlu.
Taxa de timbru judiciar este de 39 lei la care se adauga un timbru judiciar de 0,3 lei.

Instanta competenta a judeca o ordonanta de plata este instanta fondului, astfel, desi nu se taxeaza la valoare, competenta de solutionare este data si de valoarea obiectului cererii.