Monitorul Oficial, Partea I, nr. 224 – 4 aprilie 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 20 din 17 ianuarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) si (3) si art. 22 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local;

Decizia nr. 104 din 9 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania;

Decizia nr. 113 din 9 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii.

Hotarari ale Guvernului Romaniei

242. — Hotarare
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2012 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii;

247. — Hotarare pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 934/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Maramures, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Maramures.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

649. — Ordin
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic.

Acte ale Consiliului de Mediere

195. — Hotarare
privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotararea Consiliului de mediere nr. 5/2007.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 225 – 4 aprilie 2012

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

615. — Ordin
al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea anexei la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.250/2006 pentru aprobarea Normelor privind functionarea Laboratorului vamal central si modalitatea de efectuare a analizelor;

3.666. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Codului drepturilor si obligatiilor studentului.

Acte ale Bancii Nationale a Romaniei

3. — Hotarare
privind radierea Societatii Comerciale DENMARK FINANCIAL LEASING IFN — S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de Creditare;

4. — Hotarare privind radierea Societatii Comerciale SOCIETATE DE MICROFINANTARE TOMIS IFN — S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare.

5. — Hotarare privind radierea Societatii Comerciale TOTAL CAR LEASING IFN — S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare;

6. — Hotarare privind radierea Societatii Comerciale ROYAL LEASING IFN — S.A. din Registrul general al institutiilor financiare nebancare si, implicit, interzicerea desfasurarii activitatii de creditare.

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

6. — Ordin
pentru modificarea unor acte normative privind termenul maxim de depunere in conturile asiguratorilor a primelor de asigurare incasate de intermediarii in asigurari.

Acte ale Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor

8. — Decizie
privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva „OPERA SCRISA.RO — Societatea de Gestiune a Drepturilor de Autor”.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 226 – 4 aprilie 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 108 din 9 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale;

Decizia nr. 110 din 9 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin. (8) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului;

Ordonante ale Guvernului Romaniei

8. — Ordonanta de urgenta
pentru stabilirea unor masuri financiare.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

11. — Ordin
al presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind modificarea si completarea Codului retelei pentru Sistemul national de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 54/2007;

546. — Ordin al secretarului de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii privind aprobarea modelului-cadru al conventiilor incheiate intre Oficiul Roman pentru Adoptii si cabinete individuale, cabinete asociate si societati civile profesionale de asistenta sociala si/sau psihologie pentru realizarea unor noi evaluari in cadrul procedurii de contestare a raportului final de evaluare a persoanei/familiei adoptatoare in vederea obtinerii atestatului si, respectiv, pentru realizarea activitatilor postadoptie prevazute de legislatia in vigoare;

3.504. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind aprobarea Regulamentului de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare in vederea validarii tezelor de doctorat.

Acte ale Partidelor Politice

Cuantumul
total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din Deva;

Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Forumul Democrat al Germanilor din Romania — Forumul Judetean Satu Mare;

Cuantumul total al sumelor provenite din finantarile private ale partidelor politice in anul 2011, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitatii partidelor politice si a campaniilor electorale — Uniunea Sarbilor din Romania.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 227 – 4 aprilie 2012

Hotarari ale Guvernului Romaniei

248. — Hotarare
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor regenerabile de energie;

252. — Hotarare pentru aprobarea strategiei de privatizare a societatilor comerciale filiale de distributie a energiei electrice „Electrica Distributie Transilvania Sud” — S.A., „Electrica Distributie Transilvania Nord” — S.A. si „Electrica Distributie Muntenia Nord” — S.A. prinnmetode specifice pietei de capital.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

49. — Ordin
al ministrului sanatatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale „Victor Babes” Bucurestinpe anul 2012;

50. — Ordin al ministrului sanatatii privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” Bucuresti pe anul 2012;

479. — Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

7. — Hotarare
privind aprobarea Normei nr. 5/2012 pentru modificarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat.