Articol scris de catre avocatul Irina Petrescu din cadrul Gi Group Staffing Company

Acordarea celor doua zile libere de Pasti si Rusalii constituie un drept al angajatilor si, in mod corelativ, o obligatie a angajatorului de a le acorda. Trebuie avut in vedere ca cele doua zile libere acordate cu ocazia sarbatorilor religioase anuale reprezinta un prag minim, iar numarul acestora poate sa fie suplimentat prin Regulament intern / Contract colectiv unic la nivelul angajatorului sau orice act decizional de ordine interna.

Dificultatea angajatorilor In acordarea acestor zile libere aferente sarbatorilor religioase anuale, cum sunt Pastele si Rusaliile, rezida, pe de o parte, in sarbatorirea acestora la date diferite, iar pe de alta parte din preponderenta religiei ortodoxe la nivelul Romaniei, cult religios ce foloseste un calendar religios diferit fata de alte confesiuni religioase, asa cum sunt cele catolice sau protestante.

Modalitatea in care angajatorul poate acorda aceste doua zile libere aferente confesiunii fiecarui angajat trebuie sa aiba la baza exclusiv declaratia scrisa a angajatului, care survine fie la momentul angajarii, fie ulterior pe parcursul derularii raportului juridic de munca.

Fiind o declaratie pe proprie raspundere sub semnatura privata, pana la proba contrara, angajatorul o va inregistra, procedand la arhivarea acesteia la dosarul de personal, urmand sa actioneze in consecinta, in sensul ca va acorda cele doua zile libere angajatului pentru sarbatorilor religioase specifice cultului religios pe care si l-a declarat.

In eventualitatea in care survine o schimbare a cultului religios, angajatul trebuie sa anunte in scris angajatorul, dand o noua declaratie, insa aceasta se impune a fi dovedita cu inscrisuri emanand de la cultul religios la care angajatul s-a convertit.

In situatia in care angajatul refuza sa-si declare apartenenta la un cult religios, din diferite motive, va notifica in scris angajatorul in acest sens, iar angajatorul este exonerat de raspunderea neacordarii zilelor libere specifice religiei angajatului, prezumandu-se ca va sarbatori Pastele si Rusaliile odata cu religia ortodoxa.

De asemenea, niciun angajat nu poate beneficia  de mai multe ori intr-un an de zile libere pentru aceste doua sarbatori religioase. Practic, salariatul nu poate avea beneficia atat de zilele libere acordate cu ocazia Pastelui si Rusaliilor sarbatorite de ortodocsi, cat si  de zilele libere acordate cu ocazia Pastelui si Rusaliilor sarbatorite de alte culte.