Noile reglementari vizeaza simplificarea procedurii de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, care se va face pe baza unor criterii simple, care pun in evidenta capacitatea solicitantilor de a infiinta, administra si acorda servicii sociale, precum si indeplinirea conditiilor prevazute de lege, demonstrate prin documente care se vor transmite prin posta sau electronic, informeaza un comunicat de presa publicat recent de Executiv.

Potrivit documentului de presa, furnizorul este acreditat pe perioada nelimitata, cu obligatia de a infiinta servicii (daca nu exista deja) licentiate in termen de 3 ani de la acreditare.

"Prin acest proiect de lege se urmareste crearea unui sistem unitar si coerent (cadru de reglementare si constructie institutionala) care sa permita o evaluare corecta si echitabila a calitatii serviciilor sociale, un acces cat mai facil al furnizorilor in sistem, o recunoastere a performantei in domeniu si o monitorizare reala a respectarii legislatiei in domeniu, prin introducerea unor standarde, criterii si indicatori de calitate", a precizat purtatorul de cuvant al Guvernului.

Proiectul de lege prevede ca acreditarea serviciilor sociale (centre rezidentiale, centre de zi, servicii la domiciliu, etc.) se realizeaza in baza unor standarde minime de calitate, care cuantifica eficacitatea si eficienta activitatii desfasurate in raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate si rezultatele asteptate, se arata in comunicat.

Potrivit Executivului, acreditarea initiala a serviciilor sociale se realizeaza in doua etape:
  • acordarea licentei de functionare provizorie, pe perioada de 1 an, in baza fisei de autoevaluare completata de solicitant si transmisa compartimentului de specialitate al Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
  • acordarea licentei de functionare pe o perioada de 5 ani (care include si perioada de licentiere provizorie), in baza rapoartelor de evaluare de teren, intocmite de o echipa de inspectori sociali.
La expirarea perioadei de acreditare, solicitantul inainteaza o cerere in acest sens si, in baza unor documente justificative si a rapoartelor de evaluare si monitorizare in teren, efectuate de inspectorii sociali cu privire la indeplinirea standardelor minime de calitate, se acorda o noua licenta de functionare.

Atat furnizorii, cat si serviciile sociale acreditate, se inscriu in Registrul electronic unic al serviciilor sociale, care va putea fi accesat de toti cetatenii.

O alta modificare introdusa de proiectul de lege aprobat de Guvern, o reprezinta introducerea nivelelor de calitate a serviciilor sociale, prin incadrarea in 3 clase de calitate, pe baza indicatorilor de performanta/excelenta, care va fi optionala.

Astfel, clasa a III-a va reprezenta nivelul de referinta, respectiv indeplinirea standardelor minime de calitate, iar clasa I va reprezenta cel mai inalt nivel de calitate.

"Prin aplicarea noilor reglementari se preconizeaza rezultate pozitive precum: simplificarea procedurii de acreditare, transparenta si claritatea acesteia, eliminarea suprapunerilor si inechitatilor actuale din sistem care utilizeaza seturi de standarde diferite pentru evaluarea acelorasi servicii, recunoasterea si incurajarea performantei serviciilor sociale, prin incadrarea in nivele de excelenta, realizarea evaluarii si monitorizarii in domeniu pe criterii echitabile si transparente, precum si introducerea unor sanctiuni clare in caz de incalcare a prevederilor legale", se mentioneaza in comunicat.