In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. IV din Legea nr. 233/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, precum si al art. 61 alin. (4) din Legea nr. 274/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Adoptii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1.
- Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, prevazute in anexa nr. 1.

Art. 2.
- Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de coordonare de pe langa Oficiul Roman pentru Adoptii, prevazut in anexa nr. 2.

Art. 3. -
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului, denumite in continuare directii, informeaza Oficiul Roman pentru Adoptii, denumit in continuare Oficiu, cu privire la copiii pentru care a fost incuviintata deschiderea procedurii adoptiei interne si in cazul carora nu s-a inregistrat la directie raportul care consemneaza concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari
(2) Continuarea demersurilor de potrivire pentru copiii aflati in situatia prevazuta la alin. (1) se realizeaza pe baza listei continand persoanele/familiile atestate, transmisa de catre Oficiu in termen de 30 de zile de la inregistrarea informatiilor prevazute la alin. (1)
(3) In situatia copiilor pentru care s-a finalizat procedura de potrivire practica si s-a inregistrat la directie raportul prevazut la alin. (1) pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, directia poate promova actiunea de incredintare in vederea adoptiei, nefiind necesara lista persoanelor/familiilor atestate. In aceasta situatie, cererea de incredintare in vederea adoptiei se solutioneaza luand in considerare raportul care consemneaza concluziile referitoare la constatarea compatibilitatii dintre copil si persoana/familia adoptatoare.

Art. 4.
- In cazul copiilor pentru care a fost deschisa procedura adoptiei interne la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si este implinit termenul de 2 ani ulterior caruia acestia pot fi adoptati international, initierea potrivirii teoretice pentru procedura adoptiei internationale este realizata de catre Oficiu in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. 5.
- La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga urmatoarele acte normative:
a) Hotararea Guvernului nr. 1.435/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 868 din 23 septembrie 2004;
b) Ordinul secretarului de stat al Oficiului Roman pentru Adoptii nr. 136/2006 privind aprobarea Metodologiei, a modelului si continutului unor formulare si documente utilizate in procedura de evaluare in vederea obtinerii atestatului de persoana/familie apta sa adopte, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, ParteaI, nr. 1.016 din 21 decembrie 2006.

Art. 6. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-RAZVAN UNGUREANU
Contrasemneaza:
Secretarul general al Guvernului, Dézsi Attila
Presedintele Oficiului Roman pentru Adoptii, Bogdan Adrian Panait
Ministrul administratiei si internelor, Gabriel Berca
Bucuresti, 18 aprilie 2012.
Nr. 350.

Nota AvocatNet.ro: Anexele HG nr. 350/ 2012 pot fi consultate in fisierul atasat.