Monitorul Oficial, Partea I, nr. 293 – 4 mai 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 126 din 16 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, prin raportare la dispozitiile art. 46 si 48 din Codul fiscal;

Decizia nr. 146 din 21 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 si art. 515 din Codul de procedura civila;

Decizia nr. 307 din 28 martie 2012 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului nr. 5 din 28 februarie 2012 privind numirea unor membri ai Consiliului National al Audiovizualului.

Opinie separata.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

38. — Ordin
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea anexei nr. 9 la Norma sanitara veterinara privind procedura de inregistrare si autorizare sanitara veterinara a unitatilor si activitatilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 24/2008, ca urmare a actualizarii tarifelor in functie de rata inflatiei din anul 2011;

93. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu;

3.670. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita „Buna Vestire” din municipiul Iasi de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala „Varlaam Mitropolitul” din municipiul Iasi;

3.672. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant „liceal”, profilul „tehnic”, domeniul „mecanica”, calificarea profesionala „tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii”, domeniul „industria textila si pielarie”, calificarea profesionala „tehnician in industria textila” din cadrul unitatii de invatamant preuniversitar particular Liceul UCECOM „Spiru Haret” din municipiul Iasi;

3.720. — Ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului privind comasarea prin absorbtie a unitatii de invatamant preuniversitar particular Gradinita cu program normal „Curcubeul” din localitatea Matca de catre unitatea de invatamant preuniversitar particular Scoala Primara Adventista „Matca” din localitatea Matca.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 294 – 4 mai 2012

Legi si Decrete

69. — Lege
pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011;

Acord intre Romania si Canada privind localurile diplomatice;

364. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Canada privind localurile diplomatice, semnat la Bucuresti la 11 martie 2011;

70. — Lege pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile si imunitatile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2010;

Protocol privind privilegiile si imunitatile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.

365. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului privind privilegiile si imunitatile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucuresti la 24 noiembrie 2010.

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 118 din 16 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) si alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

Decizia nr. 121 din 16 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 208 alin. (3), art. 213 alin. (4) si art. 215 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

Decizia nr. 122 din 16 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 256 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii;

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

12. — Hotarare
privind aprobarea Normei nr. 9/2012 pentru modificarea si completarea Normei nr. 14/2007 privind reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 295 – 4 mai 2012

Decrete

367. — Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militara;

368. — Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militara;

369. — Decret privind conferirea Ordinului Barbatie si Credinta.

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 131 din 16 februarie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene;

Decizia nr. 208 din 6 martie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene.

Hotarari ale Guvernului Romaniei

299. — Hotarare
cu privire la normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat producatorilor de cartofi afectati de organismele de carantina daunatoare culturii cartofului.

Decizii ale Primului-Ministru

103. — Decizie
pentru eliberarea domnului Cristian Apostol din functia de secretar de stat la Ministerul Mediului si Padurilor;

105. — Decizie pentru numirea domnului Bogdan Adrian Panait in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Roman pentru Adoptii.

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

41. — Ordin
al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind conditiile de organizare si functionare a unitatilor farmaceutice veterinare, conditiile de comercializare a produselor medicinale veterinare si a altor produse pentru animalele de companie, in magazinele pentru comercializarea animalelor de companie si/sau a hranei pentru acestea, conditiile de functionare a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic
veterinar, precum si autorizarea sanitar-veterinara a unitatilor, activitatilor si a mijloacelor de transport din domeniul farmaceutic veterinar;

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor

218. — Decizie
privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale S.I.N. INSURANCE BROKER — S.R.L.;

220. — Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale CONSENS ASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE — S.R.L.;

221. — Decizie privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii Comerciale BEST TEAM ASIG BROKER DE ASIGURARE — S.R.L.