2) Cum se rectifica declaratia fiscala unica


Declaratia fiscala unica, formular 112 se corecteaza de catre contribuabili din proprie initiativa prin bifarea cu „X” in caseta „Declaratie rectificativa” aflata pe prima pagina a formularului.

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
  • corectarea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
  • modificarea unor elemente de identificare ale asiguratului;
  • modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii, pentru situatia cand a fost omisa inscrierea unui asigurat/unor asigurati sau in cazul in care asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
  • corectarea altor informatii prevazute de formular.
Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

Declaratia rectificativa a formularului 112 se intocmeste si se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 se utilizeaza declaratia rectificativa formular 710.

1) Cum se corecteaza impozitele si taxele stabilite prin autoimpunere sau cu regim de retinere la sursa 2 / 8 3) Impozitul pe profit – cum se corecteaza datele eronate raportate la Fisc