Prevederi importante:

- Utilizatorii serviciilor de plata din toate statele membre vor primi aceleasi informatii clare cu privire la serviciile de plata, pentru a putea alege in cunostinta de cauza si pentru a putea compara serviciile din cadrul UE.
- Ordonanta se refera la serviciile de plata realizate cu instrumente de plata electronice, in masura in care instrumentele de plata sunt acceptate intr-o retea deschisa - „open loop”, printre acestea numarandu-se remiterea de bani, plata facturilor, emiterea de card-uri, comertul electronic,
- Institutiile de plata sunt persoane juridice autorizate de catre Banca Nationala a Romaniei daca indeplinesc cumlativ o serie de cerinte legale.
- Institutiile de plata autorizate intr-un stat membru pot presta in celelalte state membre serviciile de plata autorizate prin intermediul unei sucursale, unui agent ori in mod direct- principiul pasaportului european
- Consumatorii vor avea dreptul sa primeasca, in mod gratuit, informatiile relevante, inainte de a deveni parte la un contract de servicii de plata si vor putea solicita, gratuit si in orice moment in timpul relatiei contractuale, contractul cadru, pentru a avea posibilitatea sa compare serviciile oferite de prestatori si conditiile aferente precum si pentru a putea, in caz de litigiu, sa isi dovedeasca drepturile si obligatiile contractuale
- Termenul de executare pentru ordinele de plata initiate de platitor si efectuate in euro sau in moneda oficiala a unui stat membru care nu apartine zonei euro va fi de o zi
- Beneficiarul platii va avea posibilitatea sa incheie un acord cu prestatorul sau de servicii de plata, in conformitate cu care acesta din urma isi poata deduce propriile comisioane.
- Utilizatorul serviciilor de plata trebuie sa informeze in cel mai scurt timp prestatorul de servicii de plata, dar nu mai tarziu de 13 luni de la data debitarii, asupra oricarei operatiuni de plata pe care o considera a fi neautorizata sau executata incorect.
- Prestatorul de servicii de plata al platitorului va rambursa imediat platitorului suma aferenta operatiunii de plata neautorizate respective si, daca este cazul, va readuce contul de plati debitat, in situatia in care s-ar fi aflat daca operatiunea de plata neautorizata nu s-ar fi efectuat.
- Prestatorul de servicii de plata va avea raspunderea pentru executarea corecta a tuturor operatiunilor de plata pe care a acceptat sa le execute la cererea utilizatorului.