Formularele de prescriptie electronica pentru medicamente cu si fara contributie personala, ce vor fi folosite incepand cu luna iulie, au fost aprobate prin Ordinul Ministerului Sanatatii (MS) nr. 674/2012, act normativ publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 439, din 2 iulie 2012.

Potrivit ordinului MS, prescriptia medicala electronica este un formular utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru prescrierea de medicamente cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu si poate fi: on-line sau off-line.

Conform documentului, prescriptia medicala electronica on-line este formularul de prescriptie medicala in format electronic, completat de medic/farmacist folosind o aplicatie informatica dedicata, conectata la Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prescriptia fiind validata si inregistrata in forma electronica in sistem inainte de a fi tiparita.

Prin comparatie, prescriptia medicala electronica off-line este completata de medic folosind o aplicatie informatica dedicata care NU este conectata la Sistemul Informatic pentru Prescriptia Electronica al CNAS si este tiparita fara a fi validata si inregistrata in sistem. Totodata, poate fi considerata off-line si prescriptia completata manual pe hartie, respectand, insa, acelasi formular generat de aplicatia electronica.

Ambele tipuri de retete, on-line si off-line, au 2 componente: componenta prescriere – care se completeaza de catre medic, si componenta eliberare – care se completeaza de catre farmacist.

Reamintim ca, dupa publicarea in Monitorul Oficial a HG nr. 578/2012 privind modificarea si completarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, medicii vor utiliza doar retete electronice.

Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2012, furnizorii de servicii medicale si medicamente ce au contracte cu casele de asigurari de sanatate sunt obligati sa utilizeze prescriptia medicala electronica pentru medicamentele cu si fara contributie personala in tratamentul ambulatoriu.

Totusi, modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru prevad ca, pana la sfarsitul anului 2012 si doar in situatii justificate, prescrierea medicamentelor se poate face utilizand formularul de prescriptie medicala folosit pana acum, cu regim special, unic pe tara.Mai precis, timp de 6 luni, pana la 31 decembrie 2012, medicii vor putea elibera, in paralel, atat noile retete electronice, cat si pe cele vechi, cu regim special, urmand ca de la 1 ianuarie 2013 sa utilizeze doar formularele de retete electronice.

Vezi in fisierul atasat cum arata retele electronice, atat cele prescrise de medic, cat si cele eliberate de farmacist.