Noul plafon de TVA a fost introdus prin OUG nr. 24/2012, actul normativ prin care s-a modificat Codul fiscal.

Actul normativ a fost fost adoptat de Guvern in sedinta din 30 mai, la aproximativ doua luni dupa ce Consiliul UE a aprobat solicitarea Romaniei de crestere a plafonului de la care firmele sunt obligate sa plateasca TVA.

Romania ceruse majorarea plafonului in august 2011, iar autoritatile de la Bruxelles au aprobat solicitarea tarii noastre in 26 martie, decizia fiind publicata in 30 martie in Jurnalul Oficial al UE.

Potrivit OUG nr. 24/2012, plafonul de la care firmele sunt obligate sa plateasca TVA a fost majorat de la 35.000 de euro la 65.000 de euro (la cursul de schimb din data aderarii Romaniei la UE - 3,3817).

Noul plafon de scutire va intra in vigoare la 1 iulie 2012, iar Finantele au elaborat prevederi tranzitorii pentru aplicarea lui in acest an.

Cum se va aplica noul prag de scutire de TVA? Masuri tranzitorii in 2012

Potrivit ordonantei de urgenta  publicate, plafonul de scutire va fi de 65.000 de euro (calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si rotunjit la urmatoarea mie), respectiv 220.000 lei. Acesta se aplica persoanelor impozabile stabilite in Romania, indiferent de forma de organizare (SRL, PFA, intreprindere familiala, etc.)

In 2012 se aplica anumite prevederi tranzitorii in ceea ce priveste pragul de scutire de TVA pentru firmele mici.

Astfel, persoanele impozabile infiintate anterior anului 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 119.000 lei in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012. La determinarea plafonului de 220.000 de lei se ia in calcul si cifra de afaceri realizata in perioada  1 ianuarie - 30 iunie 2012.

Exceptie de la aceste prevederi fac persoanele impozabile pentru care obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA ar interveni ulterior datei de 1 iulie 2012. Acestea nu trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA decat in situatia in care depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

De asemenea, persoanele impozabile infiintate in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga. In cazul in care nu au depasit in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012 plafonul de 119.000 lei, persoanele impozabile trebuie sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA daca depasesc plafonul de 220.000 lei pana la data de 31 decembrie 2012.

OUG mai prevede ca persoanele impozabile infiintate incepand cu data de 1 iulie 2012, au obligatia solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA, daca depasesc plafonul de scutire de 220.000 lei, in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2012.

Potrivit actului normativ, persoanele impozabile care s-au inregistrat in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

In schimb, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2012, pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA  dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

Pentru a solicita scoaterea din evidenta platitorilor de TVA, contribuabilii trebuie sa solicite acest lucru prin completarea si depunerea la organul fiscal competent a formularului 096 „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din Codul Fiscal”.

OUG nr. 24/2012 precizeaza ca formularele se vor depune intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila.

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Conform actului normativ publicat, organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.

"Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA", se mai arata in OUG nr. 24/2012.

In ultimul decont de taxa, care trebuie depus pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa.

De la aceasta prevedere fac exceptie doar:

  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2012, ca urmare a depasirii plafonului de scutire, care pot solicita incepand cu data de 1 iulie 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.
  • persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA anterior anului 2012, care pot solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA dupa data de 1 iulie 2012, inclusiv, daca nu au depasit plafonul de scutire de 119.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2011, si daca pana la data solicitarii scoaterii din evidenta nu au depasit plafonul de scutire de 220.000 lei.

Acesti contribuabili nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv, potrivit prevederilor din OUG nr. 24/2012.