Monitorul Oficial nr. 506 – 24 iulie 2012

Legi si Decrete

133. — Lege
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996
498. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996

*

146. — Lege
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor
516. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 120/2005 privind operationalizarea Directiei generale anticoruptie din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 574
din 29 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Decizia nr. 576 din 29 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza finala din Codul de procedura civila

Monitorul Oficial nr. 507 – 24 iulie 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 408
din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
Decizia nr. 420 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 46 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale
Decizia nr. 450 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (2), art. 14 alin. (1) lit. t) si alin. (2), art. 36, art. 88 alin. (1) lit. b) si d) si alin. (2) si (3), art. 91, art. 92 si art. 95 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
Decizia nr. 472 din 8 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila
Decizia nr. 484 din 10 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti, in ansamblul sau, precum si, in special, a art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

176. — Ordin
al ministrului administratiei si internelor privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Administratiei si Internelor
712. — Ordin al ministrului sanatatii pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic

Acte ale Colegiului Medicilor Dentisti din Romania

57. — Decizie
privind aprobarea competentelor medicului specialist si ale medicului primar in protetica dentara

Monitorul Oficial nr. 508 – 24 iulie 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 533
din 22 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, precum si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 in ansamblul sau, precum si, in special, a prevederilor art. 1 din ordonanta
Decizia nr. 534 din 22 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar si deconspirarea Securitatii Decizia nr. 628 din 12 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

1.804/4.469. — Ordin
al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului, interimar, privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass si Youthpass si a Metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere si orientare a carierei pe tot parcursul vietii

Monitorul Oficial nr. 509 – 24 iulie 2012

Legi si Decrete

144. — Lege
pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
514. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania

*

147. — Lege
pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii
517. — Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii

*

148. — Lege
privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice
518. — Decret pentru promulgarea Legii privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

*

149. — Lege
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile
519. — Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calitatii in securitatea aviatiei civile

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 530
din 22 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 si art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, precum si ale art. 1 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

463/M.62/144/2.535/5.217/301/168/570. — Ordin
al ministrului sanatatii, al ministrului apararii nationale, al ministrului administratiei si internelor, al ministrului justitiei, al directorului Serviciului Roman de Informatii, al directorului Serviciului de Telecomunicatii Speciale, al directorului Serviciului de Informatii Externe si al directorului Serviciului de Protectie si Paza pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011—2012, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti, aplicabile in relatiile contractuale dintre Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si furnizorii de servicii medicale si medicamente care apartin acestei retele

Monitorul Oficial nr. 510 – 24 iulie 2012

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 434
din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 149—156 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Decizia nr. 540 din 24 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor
Decizia nr. 660 din 19 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
Decizia nr. 670 din 26 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
Decizia nr. 686 din 28 iunie 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
Decizia nr. 735 din 24 iulie 2012 referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 4
[referitor la art. I pct. 5 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/2012] din Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Monitorul Oficial nr. 511 – 24 iulie 2012

Legi si Decrete

153. — Lege
privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului
523. — Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia nr. 410
din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 210 alin. (1) lit. e), art. 215 alin. (3), art. 216, art. 217 alin. (1) si alin. (3) lit. a) si k) si art. 219 lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si art. 91 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala
Decizia nr. 413 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale art. 127 alin. (2 1 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Decizia nr. 422 din 3 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 91/2010 privind destinatia sumelor provenite din recuperarea unor drepturi valutare ale Romaniei
Decizia nr. 473 din 8 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 497 din 10 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I pct. 4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

*
Opinie separata


Decizia nr. 546 din 24 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale