Obligatiile fiscale cu termen in 27 august

Plata contributiei trimestriale pentru medicamente pentru trimestrul II 2012 se efectueaza de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestor. Ei au obligatia de a plati trimestrial pentru medicamentele gratuite si compensate pe care le desfac pe piata romaneasca o anumita contributie prin care sa asigure finantarea sistemului public de Sanatate. Mai exact aceste sume sunt folosite pentru medicamente incluse in programele nationale de sanatate, pentru medicamentele cu sau fara contributie personala si pentru servicii medicale. Plata se vireaza trimestrial pana la data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare incheierii trimestrului pentru care se datoreaza contributia.

Impozitul retinut la sursa in luna iulie se plateste de catre platitorii de urmatoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuala;
b) din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile si a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;
d) obtinute de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, potrivit titlului IV1, care nu genereaza o persoana juridica.

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetul de stat (Formular 100) se depune  lunar de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF nr. 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.1. sau la alte termene de catre contribuabilii prevazuti in Ordinul ANAF 101/2008, anexa 8, cap. I, subcap. 1, par. 1.4. Formularul 100 s-a modificat recent, noul model al declaratiei utilizandu-se chiar din luna august. Mai multe detalii puteti citi AICI.

Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate (Formular 112) se depune de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente. De asemenea, formularul trebuie depus si de catre institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului. Va reamintim ca modelul declaratiei fiscale unice s-a modificat, noul formular urmand sa fie utilizat chiar din luna august. Mai multe detalii puteti citi AICI.

Declaratia privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania (Formular 224) se depune de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Decontul de TVA (Formular 300) se depune de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului, pentru fiecare sectiune. Mai multe detalii despre acest formular poti citi intr-un articol AvocatNet.ro, AICI.

Decontul special de TVA (Formular 301)
se depune de catre persoanele impozabile nestabilite care presteaza servicii electronice persoanelor neimpozabile. Mai multe detalii despre acest formular poti citi intr-un articol AvocatNet.ro, AICI.

Declaratia recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare de bunuri (Formular 390 VIES)
s
e depune de catre persoanele impozabile, inregistrate in scopuri TVA (conform art. 153 si 153 1 din Codul Fiscal), care au efectuat livrari intracomunitare scutite de taxa, achizitii intracomunitare de bunuri, livrari de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare, precum si prestari/achizitii intracomunitare de servicii.

Declaratia informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national aferente perioadei de raportare precedente (Formularul 394) se depune de catre:
a) persoanele impozabile inregistrare in scopuri de TVA in Romania, obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) si alin. (7) din Codul fiscal, pentru operatiuni impozabile in Romania, conform art. 126 alin. (1);
b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, cf. art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoane impozabile inregistrate in scopuri deTVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile.

Perioada de raportare a acestui formular este aceeasi cu cea pentru depunerea decontului de TVA. Cititi mai multe despre formularul 394 AICI.