Incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul sa anuleze din oficiu inregistrarea in scopuri TVA a unei persoane impozabile in mai multe situatii.

Printre altele, ANAF poate anula codul de TVA al unei persoane impozabile daca aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, fara a fi in inactivitate sau in inactivitate temporara. (Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul).

Mai mult, anularea din oficiu a codului de TVA se poate intampla si daca un contribuabil a depus deconturile de TVA, insa, in declaratiile depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic (in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica) si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic (in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic) nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/ prestari de servicii, realizate in cursul perioadelor de raportare.

O alta situatie in care ANAF are dreptul sa anuleze inregistrarea in scopuri de TVA a unei societati comerciale este cea in care persoana impozabila sau asociatii ori administratorii acesteia au inscrise in cazierul fiscal fapte de natura infractiunilor sau atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Prin Ordinul nr. 1436/2012, publicat in Monitorul Oficial nr. 688 din 5 octombrie, ANAF  da posibilitatea firmelor care si-au pierdut codul de TVA in oricare dintre situatiile prevazute anterior sa se poata reinregistra in scopuri de TVA, primind un nou certificat de inregistrare.

Cand se pot reinregistra ca platitori de TVA cei cu codul anulat

Persoanele impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza faptelor inscrise in cazierul fiscal pot solicita reinregistrarea in scopuri de TVA daca inceteaza situatia care a condus la anulare.

In ceea ce priveste contribuabilii carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA din cauza nedepunerii deconturilor de taxa, acestia pot solicita reinregistrarea in scopuri de TVA daca prezinta deconturile de taxa nedepuse la termen (pe o perioada de 6 luni sau doua trimestre calendaristice consecutive anterioare anularii inregistrarii de TVA), precum si o cerere motivata din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa.

Potrivit Codului fiscal, aceste persoane vor fi inregistrate in scopuri de TVA, daca indeplinesc toate conditiile prevazute de lege, numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

In cazul contribuabililor care au depus deconturile de TVA, insa, in declaratiile depuse nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/ prestari de servicii, realizate in cursul perioadelor de raportare, reinregistrarea in scopuri de TVA se poate solicita pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca vor desfasura activitati economice cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care solicita inregistrarea in scopuri de TVA. In situatia in care persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii, organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA.

Ordin ANAF nr. 1346/2012 prevede proceduri disctincte pentru reingistrarea in scopuri de TVA, care difera in functie de motivul pentru care unei persoane impozabile i-a fost anulat codul de TVA.

Totusi, exista si reguli comune, astfel ca pentru a solicita reinregistrarea in scopuri de TVA, persoanele impozabile, indiferent de motivul pentru care le-a fost anulat codul de TVA, trebuie sa depuna o cerere speciala de inregistrarea ca platitor de TVA (formularul 099), al carui model este aprobat tot prin acest ordin.

Cererea de inregistrare se completeaza si se depune, insotita de documentatia necesara in functie de caz, la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire.

Dupa primirea cererii de inregistrare, compartimentul de specialitate (compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale) analizeaza informatiile cuprinse in cerere si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora. De asemenea, verifica daca temeiul legal al solicitarii de inregistrare in scopuri de TVA corespunde cu motivul pentru care a fost anulat codul de inregistrare in scopuri de TVA.

Daca cererea sau documentatia anexata sunt incomplete ori incorecte, Fiscul va trimite solicitantului o notificare prin care il informeaza despre erorile constatate. Contribuabilul are 15 zile la dispozitie pentru a corecta erorile constatate, iar daca nu respecta acest termen cererea sa de reinregistrare in scopuri de TVA va fi respinsa.

In schimb, daca cererea este completata corect, iar documentatia este completa, compartimentul specializat efectueaza o serie de analize si verificari care difera in functie de motivul anularii codului de TVA.

Ulterior, dupa ce a efectuat si aceste verificari, compartimentul de specialitate intocmeste un referat prin care propune inregistrarea in scopuri de TVA sau respingerea cererii de inregistrare, precum si o decizie de inregistrare in scopuri de TVA sau de respingere a inregistrarii in scopuri de TVA. Aceste documente trebuie verificate si avizate de seful compartimentului de specialitate si de conducatorul adjunct al unitatii fiscale, dar si aprobate de conducatorului unitatii fiscale.

Dupa ce a fost aprobata, decizia de inregistrare in scopuri de TVA sau de respingere a cererii de inregistrare se comunica si contribuabilului, care poate formula contestatie impotriva documentului in maxim 30 de zile de la data comunicarii.

Dupa comunicarea deciziei privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si emite certificatul de inregistrare in scopuri de TVA. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrisa data inregistrarii, se comunica, de asemenea, persoanei impozabile.

Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.


Pentru procedurile detaliate privind reinregistrarea in scopuri de TVA si modelul formularului 099 puteti consulta fisierele atasate acestui articol (Atentie! Fisierele atasate nu reprezinta forma publicata in Monitorul Oficial, ci sunt prezentate asa cum au fost lansate in dezbatere publica, insa nu exista diferente intre cele doua versiuni ale documentelor).

Varianta publicata in Monitorul Oficial a procedurilor o veti putea citi zilele urmatoare in sectiunea de legislatie a AvocatNet.ro
.